Srpski jezik za strance

Jedan od slovenskih jezika, srpski je deo indoevropske porodice jezika.

Tokom vekova, srpski jezik je pretrpeo mnoge transformacije, delom zbog političkih i kulturnih promena u regionu Balkana, delom zbog činjenice da je jezik živ i kao takav, promenljiv.

Njegova složena istorija uključuje uticaje drugih jezika, poput turskog, nemačkog i mađarskog, čime je obogaćen, tako da je vremenom stekao današnju strukturu.

U želji da lepotu našeg jezika prenese svima, koji su zainteresovani, Škola stranih jezika HELLAS već više od deset godina organizuje kurseve srpskog jezika za strance.

Posebno je važno napomenuti da se kursevi srpskog jezika za strance organizuju u skladu sa pravilima CEFR – a (Zajednički evropski referentni okvir za jezike), što garantuje primenu pravila međunarodno priznatog standarda u učenju stranih jezika.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi srpskog jezika za strance
 • Intenzivni kursevi srpskog jezika za strance
 • Konverzacijski kursevi srpskog jezika za strance
 • Poslovni kursevi srpskog jezika za strance
 • Kursevi srpskog jezika za strance za decu
 • Korporativni kursevi srpskog jezika za strance
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi srpskog jezika za strance

Na prvom mestu je opšti kurs srpskog jezika namenjen strancima koji žele da steknu osnovne jezičke veštine i bolje upoznaju srpski jezik, a bez obzira da li imaju neko preznanje ili ne.

Sasvim je svejedno da li imaju potrebu za time samo zbog toga što turistički posećuju Srbiju, ili zato što žele da ostvare komunikaciju sa izvornim govornicima srpskog jezika, odnosno zato što sarađuju sa firmama iz Srbije, jer će opšti krusevi srpskog jezika za strance sigurno zadovoljiti potrebe svakog polaznika.

Umesto fokusa na gramatiku ili vokabular, ovi kursevi se fokusiraju na četiri osnovne jezičke veštine, odnosno čitanje, pisanje i slušanje, kao i govor. Nastava je podeljena prema nivoima znanja u skladu sa CEFR standardima, počevši od početnog A 1, pa sve do naprednog C 2 nivoa. Svaki nivo je pažljivo dizajniran da polaznicima pruže ravnotežu između teorijskog znanja i praktične primene. Učenici se kroz različite aktivnosti i zadatke upoznaju sa svakodnevnim izrazima, osnovnim gramatičkim pravilima i širokim spektrom vokabulara koji se koristi u svakodnevnom životu.

Nastava se organizuje u manjim grupama ili individualno, a svaki polaznik može da odabere da li mu više odgovara online opšti kurs srpskog jezika za strance ili nastava koja se organizuje uživo, u prostorijama Škole stranih jezika HELLAS.

Intenzivni kursevi srpskog jezika za strance

Brzo i efikasno savladavanje jezika svakom zainteresovanom nudi intenzivni kurs srpskog jezika za strance, kao odgovor na potrebe svih koji nemaju dovoljno vremena na raspolaganju ili koji imaju potrebu da u što kraćem roku savladaju određeni nivo kursa.

Potpuno sve jedno da li se pripremate za poslovni sastanak, selidbu u Srbiju ili želite da se brzo uklopite u srpsku kulturu, ovaj format kursa pruža sve potrebne alate za postizanje željenih rezultata u kratkom vremenskom periodu.

Podrazumeva se da se intenzivni kursevi srpskog jezika za strance razlikuju od opštih kurseva po svom dinamičnom i zahtevnom tempu. Uobičajeno, polaznici imaju časove svakodnevno, što omogućava kontinuirano usvajanje znanja bez dužih pauza. Ova metoda je idealna za one koji žele da potpuno urone u jezik i što pre postignu vidljive rezultate.

Kao i opšti kursevi, tako su i ovi koncipirani prema CEFR standardima. Osnovni cilj je da polaznici steknu kompletne veštine potrebne za komunikaciju: od razumevanja pročitanog i slušanog teksta, preko sastavljanja pisanih zadataka, pa do tečne konverzacije. Poseban akcenat je na praktičnoj primeni jezika kroz simulacije stvarnih životnih situacija, diskusije i analize. Uz standardne lekcije, polaznici često imaju i dodatne zadatke, poput domaćih radova ili projekata, koji doprinose još bržem usvajanju materijala.

Konverzacijski kursevi srpskog jezika za strance

Dok su osnovni i intenzivni kursevi usmereni na široko usvajanje srpskog jezika kroz različite aspekte, konverzacijski kursevi srpskog jezika za strance su dizajnirani sa jednim glavnim ciljem – pomoći polaznicima da se tečno izražavaju i razumeju srpski jezik kroz razgovor.

Na konverzacijskim kursevima, fokus je usmenom izražavanju. Polaznici su podstaknuti da aktivno učestvuju, dele svoje misli, stavove i iskustva koristeći srpski jezik. Glavna prednost ovog pristupa je što polaznici postaju svesni svojih jezičkih nedostataka i imaju priliku da ih isprave u realnom vremenu.

Konverzacijski kurs srpskog jezika za strance je namenjen osobama koje su već stekle određeno predznanje srpskog jezika (od nivoa A 1 do C 2), ali imaju potrebu da prošire svoju sposobnost izražavanja i razumevanja u konverzaciji.

Poslovni kursevi srpskog jezika za strance

Poslovna komunikacija je specifična i od suštinske je važnosti za uspeh u međunarodnom poslovnom okruženju. Kako globalizacija postaje sve izraženija, sposobnost komuniciranja na srpskom jeziku u poslovnom kontekstu može biti ključna prednost. Škola stranih jezika HELLAS prepoznala je ovu potrebu i razvila posebne kurseve za one koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije na srpskom jeziku u poslovnom okruženju.

Poslovni kursevi srpskog jezika za strance predstavljaju kombinaciju jezičke veštine sa poslovnim znanjem i kulturom. Polaznici će se upoznati sa poslovnom terminologijom, izradom izveštaja, pisanjem službenih pisama, vođenjem sastanaka i pregovaranjem, ali i sa specifičnostima poslovne kulture u Srbiji.

Primarno su poslovni kursevi srpskog jezika za strance namenjeni svima, koji sarađuju sa kompanijama iz Srbije ili onima, koji planiraju da posluju u Srbiji ili sa srpskim partnerima, te svim profesionalcima koji žele da prošire svoje karijerne mogućnosti.

Korporativni kursevi srpskog jezika za strance

U savremenom poslovnom okruženju, mnoge kompanije često traže načine kako da unaprede komunikacijske sposobnosti svojih zaposlenih, naročito kada je reč o međunarodnom tržištu. Upravo iz ovog razloga, korporativni kursevi srpskog jezika su postali neophodan alat za mnoge multinacionalne kompanije koje posluju u Srbiji ili sa partnerima iz Srbije.

Kursevi su dizajnirani prema specifičnostima industrije ili sektora kompanije. Primera radi, korproativni kurs srpskog jezika za strance biće fokusiran na terminologiju vezanu za bankarstvo i finansije.

Zahvaljujući ovim kursevima, kompanije mogu očekivati poboljšanje komunikacionih veština zaposlenih, naročito u međunarodnom kontekstu, kao i bolje razumevanje poslovne kulture Srbije, što može doprineti boljem poslovanju i saradnji. A sve to i te kako može imati uticaja i na povećanje konkurentske prednosti kompanije na tržištu, kroz kvalifikovane i kompetentne zaposlene.

Priprema za polaganje za sertifikat

Sertifikacija jezičkih veština postaje sve važnija kako se svet sve više globalizuje. Da li je cilj studiranje u inostranstvu, poslovna prilika ili jednostavno lično postignuće, posedovanje priznatog sertifikata koji potvrđuje vaše veštine u srpskom jeziku može vam otvoriti mnoga vrata.

Škola stranih jezika HELLAS pruža sveobuhvatnu pripremu za polaganje ispita, osiguravajući da svaki student bude potpuno spreman za izazove koje takav ispit donosi.

Temeljna priprema pomaže studentima da steknu samopouzdanje koje je potrebno za uspešno polaganje ispita. Budući da svaki ispit ima svoju specifičnu strukturu i format, jer razumevanje ovog formata unapred može biti ključno za postizanje dobrih rezultata.

Nekoliko zanimljivosti o srpskom jeziku

 • Srpski je jedini evropski jezik koji aktivno koristi dva pisma – ćirilicu i latinicu.
 • Srpske reči kao što su “vampir” i “paprika” se koriste u izvornom obliku i u mnogim drugim svetskim jezicima.
 • Poznat je po svojoj bogatoj fonetici, koja omogućava izrazito melodičan govor.
 • Srpski je jedan od retkih evropskih jezika koji koristi aorist, poseban oblik prošlog vremena.
 • Zbog viševekovne osmanske vladavine, srpski jezik sadrži mnogo reči koje potiču iz turskog jezika.

Da li ste strani državljanin koji živi u Srbiji i želite da naučite srpski jezik? Ako jeste, onda je ovaj kurs za vas!

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved