Engleski jezik

Kao jedan od najšire korišćenih jezika na svetu, engleski se smatra jezikom sporazumevanja na svim nivoima u mnogim državama.

Njegovu bogatu i složenu istorijsku pozadinu možemo pratiti kroz korene, koji sežu sve do ranih germanskih plemena koja su se naselila na Britanskim ostrvima. Tokom vekova, engleski jezik je bio pod uticajem mnogih jezika, uključujući staronordijski, latinski i francuski, što je rezultiralo složenim rečničkim fondom. 

Škola stranih jezika HELLAS u ponudi ima i kurs engleskog jezika za polaznike različitog nivoa, ali i svih nivoa znanja, koja su u skaldu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, odnosno CEFR – om, uzevši u obzir da je u pitanju standard za nastavu stranih jezika, koji je opšteprihvaćen. Zato se krusevi engleskog jezika u našoj školi organizuju na nivoima od A 1, koji je osnovni ili početni, pa sve do najvišeg mogućeg, koji nosi oznaku C 2 i važi za viši napredni nivo znanja engleskog jezika.

Na taj način se pruža prilika svima koji žele da usavrše engleski jezik kroz različite kurseve, prilagođene potrebama i zahtevima polaznika, ali i da steknu osnovna znanja ovog jezika, koja vremenom mogu da nadograđuju.

Svaki kurs je pažljivo dizajniran da odgovara različitim potrebama i interesima učenika, uz stalnu usklađenost sa aktuelnim standardima.
U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi engleskog jezika
 • Intenzivni kursevi engleskog jezika
 • Konverzacijski kursevi engleskog jezika
 • Poslovni kursevi engleskog jezika
 • Kursevi engleskog jezika za decu
 • Korporativni kursevi engleskog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi engleskog jezika

Na prvom mestu je opšti kurs engleskog jezika namenjen svima koji žele da steknu ili poboljšaju osnovne jezičke veštine, odnosno slušanje, čitanje i pisanje, kao i govor.

Polaznici se upoznaju sa gramatikom, vokabularom i frazama koje se koriste u svakodnevnim situacijama, a na tačno određenom nivou, koji je u skladu sa smernicama CEFR – a, kao prihvaćenog standarda.

Opšti kursevi engleskog jezika, koje u ponudi ima Škola stranih jezika HELLAS dizajnirani su kako bi pružili sveobuhvatan uvod i temeljno razumevanje engleskog jezika. Ovi kursevi su strukturirani prema nivoima definisanim CEFR standardima, počevši od A1 za potpune početnike, pa sve do C2 za one koji teže potpunoj tečnosti u jeziku.

Učenici će se kroz opšti kurs engleskog jezika na konkretnom nivou upoznati sa osnovama gramatike, bogatstvom vokabulara i različitim kontekstima u kojima se jezik koristi. Praktične vežbe, slušanje, čitanje, pisanje i govor su ključne komponente ovih kurseva, a svaka lekcija je dizajnirana tako da učenicima omogući postupno napredovanje.

Posebna pažnja se posvećuje interaktivnom učenju. Učenici redovno rade u parovima ili manjim grupama kako bi simulirali stvarne komunikacijske situacije, olakšavajući time primenu znanja u realnim situacijama.

Intenzivni kursevi engleskog jezika

U određenim situacijama je potrebno savladavanje jezika u kraćem roku, tako da su intenzivni kursevi engleskog  jezika namenjeni upravo svim onim pojedincima, koji žele brže rezultate, uzevši u obzir da su osmišljeni tako da pružaju priliku da se engleski jezik usvoji u kraćem vremenskom periodu.

U suštini, intenzivni kurs engleskog jezika idealan je za ljude koji se pripremaju za putovanje, poslovni sastanak ili ispite. Sa puno pažnje su dizajnirani, kako bi omogućili polaznicima da u izuzetno kratkom vremenskom periodu savladaju osnove jezika ili usavrše prethodn ostečeno znanje, bez obzira o kom nivou je reč.

Za razliku od standardnih kurseva, intenzivni kursevi engleskog jezika omogućavaju učenicima da se potpuno fokusiraju na jezik, apsorbujući znanje i veštine na mnogo brži način. Prilagođeni materijali, interaktivne vežbe i praktične simulacije situacija su ključne komponente ovih kurseva, čime se garantuje da će učenici ostvariti maksimalan napredak u minimalnom vremenskom periodu.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Fokusirajući se na verbalnu komunikaciju, konverzacijski kursevi engleskog jezika pomažu polaznicima da steknu samopouzdanje u razgovoru, poboljšavajući njihov izgovor i tečnost izražavanja.

Govorne veštine i umeće komunikacije vrlo često predstavljaju najveći izazov za učenike. Baš zato je konverzacijski kurs engleskog jezika sa puno pažnje osmišljen, kako bi se učenicima bila pružena mogućnost pređu preko jezičkih barijera i steknu samopouzdanje prilikom konverzacije. Kroz diskusije o različitim temama, simulacije stvarnih situacija i druge alate, polaznici će se osloboditi straha od grešaka i naučiti kako da se izraze na jasan i efikasan način.

Poseban naglasak Škola stranih jezika HELLAS stavlja na poboljšanje, slušanja i reakcije na različite realne. Osim što omogućavaju praktično usavršavanje jezika, konverzacijski kursevi engleskog jezika takođe nude učenicima priliku da se upuste u aktuelne teme, obogaćujući njihovo razumevanje engleskog jezika i kulture.

Poslovni kursevi engleskog jezika

Namenjeni profesionalcima koji žele da usavrše engleski u poslovnom okruženju, poslovni kursevi engleskog jezika obuhvataju terminologiju specifičnu za različite industrije, veštine prezentacije i e – mail komunikaciju.

Nastava je tako koncipirana da zadovolji specifične potrebe profesionalaca i onih koji se pripremaju za ulazak u poslovni svet. Kroz ovaj kurs, polaznici će biti obučeni da vode sastanke, pregovaraju, uspešno vode poslovnu korespondenciju, pripremaju prezentacije i mnogo više.

Svaka lekcija je pažljivo osmišljena kako bi se obradile teme kao što su korporativna kultura, međunarodno poslovanje, etika u poslovanju i globalni trendovi. Interaktivne simulacije, case studies, analiza stvarnih poslovnih situacija i role-play su često korišćene metode kroz koje učenici primenjuju teoretsko znanje u praksi, pripremajući se za stvarne poslovne izazove.

Korporativni kursevi engleskog jezika

U osnovi, korporativni kurs engleskog jezika ima za cilj da omogući poslodavcima da obuče svoje zaposlene za korišćenje ovog jezika.

Mogu se održavati u prostorijama Škole stranih jezika HELLAS ili online, ali i u prostorijama kompanije koju interesuju korporativni kursevi engleskog jezika.

Prilagođeni su specifičnim potrebama kompanije, industriji u kojoj posluju i profilu zaposlenih. Profesori će maksimalno prilagoditi materijal kako bi obradili terminologiju, kontekst i situacije tipične za određenu industriju. Na ovaj način, zaposleni neće biti samo obučeni da komuniciraju na engleskom jeziku, već i sposobni da razumeju i koriste specifičnu terminologiju u svom poslu.

Priprema za polaganje za sertifikat

Pripremni kursevi za polaganje internacionalnih ispita kao što su IELTS, TOEFL ili Cambridge ispiti, i te kako pomažu polaznicima da se upoznaju sa formom samog ispita i vrstama zahteva na testu, što im pruža potrebne veštine i informacije, koje vode ka uspešnom polaganju ispita za konkretni sertifikat o poznavanju engleskog jezika, koji je priznat na svetskom nivou.

Naši profesori pružaju polaznicima potrebne informacije, te im daju neophodne savete, kako bi bili što je moguće bolje pripremljeni za ispit i da bi postigli najbolje moguće rezultate.

Nekoliko zanimljivosti o engleskom jeziku

 • Engleski je treći jezik po broju izvornih govornika, posle kineskog i španskog.
 • Vilijam Šekspir je dodao oko 1.700 reči engleskom jeziku.
 • Engleski je zvanični jezik avijacije.
 • Rhythm je najduža engleska reč bez samoglasnika. 

Želite da naučite jedan od najrasprostranjenijih jezika današnjice? Prijavite se na kurs engleskog jezika!

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved