Nemački jezik

nemački jezik

Jezik pesnika i mislilaca, nemački je službeni jezik u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu i delovima Italije i Belgije. Sa više od 100 miliona govornika, nemački je dominantan germanski jezik i visoko rangiran po broju govornika u svetu.

Istorija nemačkog jezika seže hiljadama godina unazad, a korene ima u indoevropskoj jezičkoj porodici. Tokom vekova, jezik se razvio kroz različite faze: od staronemačkog, preko srednjenemačkog do ranonovonemačkog i, konačno, do savremenog nemačkog jezika kakvog znamo danas.

Tokom 18. i 19. veka, sa procvatom nemačke literature i filozofije, nemački jezik je zauzeo značajno mesto i u svetskoj kulturi. Velikani poput Getea, Šilera, Kanta i Ničea su doprineli globalnoj percepciji Nemačke kao zemlje intelektualne i kulturne snage.

U skladu sa globalnim trendovima, Škola stranih jezika HELLAS u ponudi ima i kurseve nemačkog jezika, koji su prilagođeni različitim potrebama učenika i organizovani su u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike – CEFR – a.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi nemačkog jezika
 • Intenzivni kursevi nemačkog jezika
 • Konverzacijski kursevi nemačkog jezika
 • Poslovni kursevi nemačkog jezika
 • Kursevi nemačkog jezika za decu
 • Korporativni kursevi nemačkog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi nemačkog jezika

Fokus ovakvih kurseva je na sticanju širokog znanja jezika. Počev od osnovne gramatike, vokabulara do složenijih jezičkih struktura, opšti kurs nemačkog jezika obezbeđuje solidnu osnovu za dalje usavršavanje. Polaznici će se upoznati sa kulturom, tradicijom i svakodnevnim životom nemačkog govornog područja.

Opšti kursevi nemačkog jezika u Školi stranih jezika HELLAS pružaju temeljno razumevanje jezika, pokrivajući sve četiri osnovne jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i govorenje. Budući da se organizuju u skladu sa pravilima CEFR – a, to se opšti krusevi nemačkog jezika  organizuju na šest nivoa, a sve u skladu sa nivoom znanja koje je prethodno stekao svaki polaznik.

Interaktivna nastava omogućava polaznicima da se aktivno uključe, praktikuju jezik u različitim kontekstima i postanu govornici nemačkog koji su sigurni u svoje znanje. Pored jezičkih veština, učenici će se upoznati i sa nemačkom kulturom, običajima i svakodnevnim životom.

Intenzivni kursevi nemačkog jezika

Za sve one koji žele brzo da usvoje ovaj jezik ili imaju ograničeno vreme na raspolaganju za edukaciju, intenzivni kursevi nemačkog jezika su najbolja opcija.

Iako zahtevniji, jer od polaznika traži posvećenost, intenzivni kurs nemačkog jezika podrazumeva i mahom svakodnevne časove, što rezultira bržim napretkom. Zahvaljujući kombinaciji teorijske nastave i praktičnih vežbi, polaznici će se brzo upoznati sa jezikom i stići do željenog nivoa u kraćem vremenskom periodu.

nemački jezik

Konverzacijski kursevi nemačkog jezika

Najbitnije je da svako koga interesuje konverzacijski kurs nemačkog jezika ima određeni nivo predznanja, kako bi mogao na tom nivou da usavrši i komunikacijeske veštine.

Nakon testa provere znanja, polaznici će biti raspoređeni na odgovarajući nivo. Konverzacijski kursevi nemačkog jezika su posebno dizajnirani za polaznike koji žele da poboljšaju svoje veštine govorenja i postanu tečni govornici nemačkog.

Časovi su uglavnom strukturirani oko aktuelnih tema, diskusija, debata i simulacija stvarnih životnih situacija, što polaznicima omogućava da koriste jezik u realnom kontekstu. Osim što pomaže u razvijanju veština govorenja, ovaj pristup takođe pomaže u poboljšanju slušanja i razumevanja.

Poslovni kursevi nemačkog jezika

U poslovnom svetu, nemački jezik može biti ključ za pristup evropskom tržištu. Poslovni kursevi nemačkog jezika su prilagođeni specifičnim potrebama poslovnih ljudi, pokrivajući teme kao što su poslovna komunikacija, pregovaranje i poslovna etika.

Poslovni kurs nemačkog jezika je prilagođen specifičnim potrebama profesionalaca i preduzetnika koji koriste jezik u poslovnom okruženju. Škola stranih jezika HELLAS nudi kurseve koji se fokusiraju na poslovni vokabular, fraze i poslovnu etiku, kako bi polaznici mogli efikasno da komuniciraju sa kolegama, partnerima i klijentima, kojima je maternji nemački jezik.

Teme obuhvaćene ovim kursevima uključuju, pored ostalog i pisanje poslovnih pisama i izveštaja, prezentacije, pregovaranje i vođenje sastanaka. Polaznici će takođe naučiti kako da interpretiraju poslovne informacije, analiziraju tržišne trendove i razumeju ekonomske izveštaje na nemačkom jeziku. Kroz interaktivne radionice, simulacije sastanaka i pregovora, polaznici će dobiti praktično iskustvo koje će im pomoći da se nose sa stvarnim poslovnim situacijama.

Korporativni kursevi nemačkog jezika

Za kompanije koje žele da osnaže svoje zaposlene znanjem nemačkog jezika, Škola stranih jezika HELLAS nudi korporativne kurseve.

Korporativni kursevi nemačkog jezika su prilagođeni specifičnim potrebama kompanije, pružajući obuku koja je direktno relevantna za posao koji zaposleni obavljaju.

Profesori koji vode edukaciju će zajedno sa HR timom ili menadžmentom preduzeća osmisliti plan obuke, koji najbolje odgovara potrebama zaposlenih. Bilo da je reč o osnovnom razumevanju jezika za svakodnevnu komunikaciju ili specifičnom poslovnom vokabularu za određenu industriju, korporativni kursevi nemačkog jezika osiguravaju da zaposleni steknu potrebne veštine za uspeh.

Priprema za polaganje za sertifikat

S obzirom na to koliki značaj ima nemački jezik u Evropi, mnogi učenici teže sticanju međunarodno priznatih sertifikata.

Kurs pripreme za polaganje ispita za sertifikat je sa puno pažnje osmišljen da pomogne polaznicima da se adekvatno pripreme za ispit, pružajući im sve potrebne alate i znanja za uspešno polaganje.

Pored toga što će biti upoznati sa formo samog ispita, polaznici će biti upoznati i sa vrstama pitanja i sa načinom ocenjivanja. Takođe će imati priliku da rešavaju uzorke testova pod nadzorom iskusnih profesora, koji će im pružiti povratne informacije i savete za poboljšanje veština.

Nekoliko zanimljivosti o nemačkom jeziku

 • Neke od najdužih reči na svetu prisutne su u nemačkom jeziku.
 • Nemački je službeni jezik u sedam zemalja: Nemačka, Austrija, Švajcarska, Lihtenštajn, Luksemburg, Belgija i Italija (Južni Tirol).
 • Po mnogim standardima, nemački je treći po broju učenika u svetu, odmah iza engleskog i francuskog.
 • Nemački je jezik sa najviše složenica, gde se dve ili više reči kombinuju da formiraju jednu.
 • Prva knjiga štampana pomoću pokretne štamparske mašine, Gutenbergova Biblija, napisana je na nemačkom jeziku. 

Ako i vi želite da naučite jezik mislilaca i pesnika, upišite kurs nemačkog jezika! 

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved