Ruski jezik

Deo slovenske grane indoevropske jezičke porodice, ruski je zvanični jezik Rusije i jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih Nacija.

Po broju izvornih govornika, ruski jezik je u samom vrhu, dok je istovremeno na sedmom mestu u svetu.

Istorija ruskog jezika može se pratiti kroz srednjovekovne slovenske rukopise, poput Ostromirovog jevanđelja iz 11. veka, pa sve do reforme Petra Velikog i standardizacije tokom 18. i 19. veka. Snažno utemeljen u literaturi, ruski je jezik Tolstoja, Dostojevskog i mnogih drugih velikih pisaca.

Kako je odmicalo vreme, tako je i ovaj jezik doživeo mnoge promene, ali je zadržao svoj jedinstveni karakter i kompleksnost.

U želji da lepotu ovog jezika prenese svima, koji su zainteresovani, Škola stranih jezika HELLAS već više od deset godina organizuje kurseve ruskog jezika.

Baš zato je važno da napomenemo da se kursevi ruskog jezika u našoj školi organizuju u skladu sa standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR), kako bi osigurali kvalitetnu i standardizovanu nastavu. 

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi ruskog jezika
 • Intenzivni kursevi ruskog jezika
 • Konverzacijski kursevi ruskog jezika
 • Poslovni kursevi ruskog jezika
 • Kursevi ruskog jezika za decu
 • Korporativni kursevi ruskog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi ruskog jezika

Primarni cilj koji opšti kurs ruskog jezika ima jeste da polazniku pruži čvrstu osnovu u četiri osnovne jezične veštine: čitanju, pisanju, slušanju i govoru. Sa malim grupama od 3 do 8 polaznika, svaki student dobija potrebnu pažnju, što omogućava efikasan napredak u učenju.

Nema sumnje da opšti kursevi ruskog jezika, koje Škola stranih jezika HELLAS organizuje dugi niz godina, podrazumevaju sve nivoe Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR), od apsolutnog početnika do naprednog nivoa.

Podrazumeva se da će polaznici imati priliku da steknu adekvatno znanje ruskog jezika na konkretnom nivou, od osnovnih fraza i izraza koji se koriste u svakodnevnom životu, do složenih gramatičkih struktura potrebnih za tečnu komunikaciju, a što sve u potpunosti zavisi od programa predviđenog za nivo, koji polaznik pohađa.

Intenzivni kursevi ruskog jezika

U osnovi, za one koji žele da steknu znanje ruskog jezika u kratkom vremenskom periodu, idealna opcija su, sasvim sigurno intenzivni kursevi ruskog jezika.

Jasan fokus na sticanju znanja, predviđenog za konkretni nivo i brzina prelaženja gradiva, koje je u skladu sa programom, ono su što intenzivni kurs ruskog jezika razlikuje od drugih, koje Škola stranih jezika HELLAS ima u ponudi.

Konverzacijski kursevi ruskog jezika

Samim tim što su veštine konverzacije na ruskom, ali i drugim stranim jezicima, poznate po tome što je mnogima teško da ih u potpunosti savladaju, to su i konverzacijski kursevi ruskog jezika upravo sa tim ciljem i osmišljeni.

Posle inicijalnog testa za proveru znanja, polaznicima se pruža prilika da primenjuju svoje gramatičke i leksičke veštine u realnim konverzacijskim situacijama. Akcenat je stavljen na tečnost i ispravnost izraza. U svetu gde je komunikacija ključna, konverzacijski kurs ruskog jezika je mnogima vrlo značajan, jer će im pomoći da unaprede veštine komunikacije.

Kroz različite simulacije, diskusije i vežbe, polaznici će naučiti kako da se izražavaju tečno i samouvereno na ruskom jeziku, stavljajući naglasak na pravilnu primenu gramatičkih i leksičkih jedinica u konverzacijskom kontekstu.

Poslovni kursevi ruskog jezika

U poslovnom svetu, znanje ruskog jezika može biti ključno, posebno ako neka kompanija ima saradnju sa pojedincima ili firmama iz Rusije, kada je znanje ovog jezika neophodno za kvalitetnu i uspešnu komunikaciju.

Poslovni kursevi ruskog jezika su prilagođeni specifičnim potrebama poslovne komunikacije, uključujući terminologiju, poslovnu etiketu i kulturu. Nastava je specijalizovana za polaznike koji planiraju da rade sa ruskim kompanijama, ulože u Rusiju ili jednostavno žele da prošire svoj poslovni horizont.

Pored ostalog, poslovni kurs ruskog jezika nudi polaznicima priliku da se upoznaju sa specifičnom terminologijom i izrazima koji se često koriste u poslovnim pregovorima, prezentacijama i elektronskoj korespondenciji. Izuzev unapređenja jezičkih veština, naglasak je i na kulturološkom razumevanju poslovne etike u Rusiji, što je neophodno za uspešno poslovanje.

Korporativni kursevi ruskog jezika

Posebno dizajniran za organizacije koje žele da obuče svoje zaposlene, korporativni kurs ruskog jezika može biti organizovan ne samo online ili u prostorijama Škole stranih jezika HELLAS, već i prostorijama same firme, koja je za ovakvu obuku zainteresovana.

Najbitniji cilj ovakvih kurseva jeste da zadovolje potrebe preduzeća koja žele da svoje zaposlene obuče za komunikaciju na ruskom jeziku. Bilo da je reč o velikim multinacionalnim kompanijama ili manjim preduzećima, nastava može da bude rpilagođena i specifičnim potrebama zainteresovanog preduzeća.

Interaktivne radionice, simulacije poslovnih situacija i analiza stvarnih poslovnih slučajeva, tek su neki od načina za sticanje znanja tokom ove edukacije.

Priprema za polaganje za sertifikat

Sa ciljem da svima, koji žele da steknu međunarodno priznat sertifikat o poznavanju ruskog jezika, omogući da lakše polože taj ispit, Škola stranih jezika HELLAS organizuje i pripremnu nastavu za polaganje za sertifikat.

Zahvaljujući tome će pomoći polaznicima da se pripreme za svaki aspekt ispita, od slušanja do pisanja.

Uz iskusne predavače, polaznici će biti upoznati sa formom samog ispita, vrstama zadataka i strategijama za efikasno polaganje. Takođe, naglasak je i na simulacijama ispita, kako bi se polaznici što bolje pripremili za stvarno testiranje.

Nekoliko zanimljivosti o ruskom jeziku

 • Postoji 33 slova u ruskoj azbuci, poznatoj kao ćirilica.
 • Ruski jezik ima dva izraza za da i ne: formalni i neformalni.
 • Dela ruske književnosti su najprevođenija na svetu.
 • Ruski ima jedan od najkompleksnijih padežnih sistema.
 • Veliki broj ruskih reči ne može se direktno prevesti na druge jezike.
 • U ruskim prezimenima postoji rodno razlikovanje.

Ako i vi želite da naučite ovaj jedinstveni jezik, upišite kurs ruskog jezika! 

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved