Italijanski jezik

Neretko nazivan jezikom umetnosti i muzike, ali i ljubavi, italijanski jezik važi za jedan od izuzetno melodičnih. Pripada romanskim jezicima, a njegovo poreklo datira još iz vremena Rimskog carstva, kada je latinski bio dominantan jezik.

Sa padom Rimskog carstva i tokom srednjeg veka, latinski je pretrpeo mnoge promene, dovodeći do razvoja različitih dijalekata na Apeninskom poluostrvu. Čuveni pisac, Dante Aligijeri odigrao je izuzetno značajnu u standardizaciji italijanskog jezika i to najpre kroz delo Božanstvena komedija.

Italijanski je danas maternji jezik za više od 60 miliona ljudi u Italiji i dodatnih 15 miliona širom sveta.

Škola stranih jezika HELLAS sa ponosom ističe pažljivo kreiran pristup učenju italijanskog jezika. Izuzev opštih, u ponudi su i konverzacijski kursevi italijanskog jezika, kao i poslovni i kursevi italijanskog jezika za firme, te kursevi italijanskog za decu i ubrzani kursevi italijanskog jezika. Takođe organizujemo i pripremu za polaganje za međunarodno priznate sertifikate sertifikate o nivou znanja ovog jezika.

Svaki kurs italijanskog jezika je usklađen sa pravilima CEFR-a, to jest Zjedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Zato i ističemo da se nastava organizuje na ukupno šest nivoa, počev od osnovnog ili A 1, te višeg početnog, preko nižeg i višeg srednjeg nivoa znanja italijanskog jezika, odnosno B 1 i B 2 nivoa, do najviših nivoa, C 1 i C 2, koji se smatraju nižim i višim naprednim.

Bilo da želite da naučite jezik zbog putovanja, posla ili strasti, Škola stranih jezika HELLAS već više od 10 godina pruža kompletnu edukaciju u okviru konkretnog nivoa znanja.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi italijanskog jezika
 • Intenzivni kursevi italijanskog jezika
 • Konverzacijski kursevi italijanskog jezika
 • Poslovni kursevi italijanskog jezika
 • Kursevi italijanskog jezika za decu
 • Korporativni kursevi italijanskog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi italijanskog jezika

Kreirani sa ciljem da zainteresovanima pruže mogućnost da se upoznaju sa osnovama jezika, a u zavisnosti od nivoa znanja polaznika, opšti kursevi italijanskog jezika idealan su način da se nauči ovaj jezik ili stečeno znanje podigne na viši nivo.

Nevezano za to da li ste početnik ili želite da osvežite svoje znanje, svaki nivo podrazumeva tačno definisane gramatičke i pravopisne teme, ali i vežbe slušanja i konverzaciju.

Male grupe od 3 do 8 polaznika omogućavaju adekvatan pristup svakom studentu. Opšti kursevi italijanskog jezika osmišljeni su da polaznicima pruže čvrste osnove jezika, pokrivajući sve ključne aspekte kao što su čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ovi kursevi prate strukturu CEFR-a, od nivoa A1 za potpune početnike do nivoa C2 za one koji teže da ovladaju italijanskim jezikom na najvišem nivou.

Kroz pažljivo osmišljene lekcije, interaktivne aktivnosti i tematske module, studenti će dobiti sveobuhvatan pregled jezika. Takođe će se upoznati sa kulturom, tradicijom i običajima Italije kroz autentične materijale, poput članaka, pesama i kratkih filmova. Opšti kursevi italijanskog jezika su pogodni za sve starosne grupe i profile ljudi – od srednjoškolaca i studenata do odraslih koji žele da prošire svoja znanja i veštine.

Intenzivni kursevi italijanskog jezika

Za one koji žele u relativno kratkom vremenskom periodu da savladaju jezik, idealna opcija su intenzivni kursevi italijanskog jezika.

Ovi kursevi su posebno osmišljeni da pruže znanje u kraćem vremenskom periodu, sa čestim časovima i intenzivnom praksom. Za one koji žele da brzo steknu ili obnove svoje znanje italijanskog jezika, intenzivni kursevi predstavljaju najbolje rešenje.

Sastoje se od gotovo svakodnevnih časova, često sa više sati nastave dnevno, omogućavajući polaznicima da zaista u predviđenom roku, koji je znatno kraći nego kada su u pitanju opšti kursevi italijanskog jezika, steknu znanje rpedviđeno za konkretni nivo.

Ključna karakteristika intenzivnih kurseva je njihova dinamična struktura koja kombinuje teorijsko učenje sa praktičnim vežbama, kao što su radionice, diskusije i simulacije stvarnih situacija.

italijanski jezik

Konverzacijski kursevi italijanskog jezika

Za nesmetanu komunikaciju na italijanskom, ali i svakom drugom jeziku, konverzacija je ključna. Međutim, upravo je to kamen spoticanja mnogim polaznicima, pa su u tom smislu konverzacijski kursevi italijanskog jezika izuzetno korisni.

Da bi neko mogao da pohađa ovakvu vrstu kursa, neophodno je da ima predznanje na konketnom nivou.

Akcenat ovih kurseva je na primeni gramatičkih i leksičkih jedinica kroz aktivnu konverzaciju. Zato i ističemo da je konverzacijski kurs italijanskog jezika osmišljen tako da polaznicima pruži priliku da se usredsrede na razvijanje veština verbalne komunikacije. Tokom nastave, iskusni profesori, koji su deo tima Škole stranih jezika HELLAS nastoje da podstaknu polaznike da aktivno učestvuju u različitim diskusijama, debatama i simuliranim situacijama. Glavni fokus je na primeni gramatičkih i leksičkih jedinica u stvarnom, svakodnevnom govoru.

Poslovni kursevi italijanskog jezika

Italijanski jezik u poslovnom svetu može biti ključan za otvaranje mnogih vrata. Naši poslovni kursevi italijanskog jezika fokusiraju se na terminologiju, komunikaciju i poslovnu kulturu, što je sve i te kako potrebno za uspeh u poslovnom svetu.

Na prvom mestu su poslovni kursevi italijanskog jezika namenjeni profesionalcima i onima koji žele da steknu veštine potrebne za komunikaciju na ovom jeziku u poslovnom okruženju.

Polaznici će se, između ostalog upoznati sa formalnostima u poslovnoj korespondenciji, pregovaranju, prezentovanju i vođenju sastanaka na italijanskom jeziku. Kroz interaktivne vežbe, simulacije poslovnih situacija i analizu autentičnih materijala, poput izveštaja, e-mailova i poslovnih dokumenata, polaznici će sticati veštine neophodne za efikasnu komunikaciju sa klijentima, kolegama i partnerima iz Italije.

Korporativni kursevi italijanskog jezika

Prilagođeni potrebama i polaznike i kompanije u kojoj su zaposleni, korporativni kursevi italijanskog jezika su namenjeni kompanijama koje žele da njihovi zaposleni nauče italijanski.

Posebno su prilagođeni potrebama preduzeća i organizacija koje žele da unaprede jezičke veštine svojih zaposlenih.

U saradnji sa Školom stranih jezika HELLAS, preduzeća mogu kreirati prilagođene programe koji će se fokusirati na određene aspekte jezika ili specifične teme od interesa za firmu. Bilo da je reč o finansijama, turizmu, inženjeringu ili bilo kojoj drugoj oblasti, korporativni kursevi italijanskog jezika obezbeđuju pravilan skup veština za svaku industriju.

Priprema za polaganje za sertifikat

Svako ko želi da polaže ispit, sa ciljem sticanja međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju italijanskog jezika na određenom nivou, trebalo bi da pohađa pripremnu nastavu.

Priprema za polaganje za sertifikat pomaže polaznicima da se adekvatno pripreme za međunarodno priznate ispite italijanskog jezika. Upravo je to najbolji način za sve one koji žele da potvrde svoje jezičke sposobnosti prema CEFR standardima. Ovi kursevi su dizajnirani da pomognu polaznicima da se adekvatno pripreme za ispite, pružajući im sve potrebne alate i resurse.

Između ostalog, polaznici će se upoznati sa formom samog ispita, ali i tipovima pitanja i kriterijumima ocenjivanja, te sa mnogim drugim detaljima koji će im pomoći da relativno lako prođu kroz polaganje i sa uspehom polože ovaj ispit, te steknu odgovarajući sertifikat.

Nekoliko zanimljivosti o italijanskom jeziku

 • Italijanski jezik je zvanični jezik u Italiji, San Marinu, Vatikanu i delovima Švajcarske.
 • Mnoge operske arije su napisane na italijanskom jeziku, što ga čini dominantnim jezikom u svetu opere.
 • Većina italijanskih reči završava se vokalom, što je jedan od razloga zašto zvuči melodično.
 • Italijanski jezik je standardizovan zahvaljujući književnosti, posebno Danteovim delima.
 • Iako je latinski mrtav jezik, njegov uticaj je i dalje snažan u italijanskom, posebno u pravnoj i medicinskoj terminologiji.
 • Samo 2% stanovništva Italije ne govori italijanski kao maternji jezik.

Ako i vi želite da naučite jezik umetnosti i muzike, upišite kurs italijanskog! 

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved