Turski jezik

Na raskršću između Istoka i Zapada, turski jezik stoji kao svedok burne i bogate istorije turskog naroda.

Nastao u srednjoj Aziji, turski je jezik koji je, sa vremenom, evoluirao i prilagodio se uticajima brojnih kultura i civilizacija sa kojima su Turci dolazili u kontakt tokom svojih seoba i osvajanja.

Otomansko carstvo, koje je trajalo više od šest stotina godina, donelo je turskom jeziku mnoge arapske i persijske reči, dok je reforma jezika 1928. godine u turskoj republici pod Mustafom Kemalom Ataturkom uvela latinično pismo umesto arapskog i modernizovala jezik.

Upravo zbog ove bogate istorijske pozadine, turski jezik je postao predmet izučavanja mnogih ljubitelja jezika širom sveta. A jedno od mesta gde možete naučiti turski jezik je i Škola stranih jezika HELLAS, koja nudi različite kurseve turskog jezika, sve u skladu sa pravilima CEFR-a.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi turskog jezika
 • Intenzivni kursevi turskog jezika
 • Konverzacijski kursevi turskog jezika
 • Poslovni kursevi turskog jezika
 • Kursevi turskog jezika za decu
 • Korporativni kursevi turskog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi turskog jezika

U školi HELLAS, opšti kursevi turskog jezika nude temeljno razumevanje jezika, obuhvatajući sve, od osnovnih gramatičkih pravila do naprednih konverzacijskih veština, a sve u zavisnosti od toga koji nivo polaznik pohađa. Ovi kursevi su idealni za one koji žele da steknu sveobuhvatno znanje jezika, bilo da su početnici ili već imaju određeni nivo znanja.

Zahvaljujući nastavi u grupi, koja je jedna od ponuđenih opcija, polaznici će imati prilike da upoznaju sve benefite interaktivnog učenja. Opšti kurs turskog jezika predstavlja temelj za sve one koji žele da započnu svoju avanturu sa ovim neobičnim jezikom.

Intenzivni kursevi turskog jezika

Za one koji žele brže rezultate ili imaju specifične ciljeve, intenzivni kursevi turskog jezika su idealni. Polaznici se upoznaju i sa jezikom i sa kulturom, što im omogućava brži napredak i bolje usvajanje materijala u kraćem vremenskom periodu.

Svi koji imaju želju da u kraćem vremenskom periodu usvoje znanje jezika na određenom nivou mogu pohađati intenzivni kurs turskog jezika, tokom koga se u kraćem vremenskom periodu obrađuje veća količina nastavnog materijala, a sve u skladu sa aktuelnim programom, koji je definisan za konkretni nivo.

Konverzacijski kursevi turskog jezika

Ukoliko neko već poseduje znanje jezika na određenom nivou, a ima poteškoća u komunikaciji, Škola stranih jezika HELLAS u ponudi ima i konverzacijski kurs turskog jezika.

Tokom ove edukacije, akcenat je na primeni gramatičkih i leksičkih jedinica kroz konverzaciju. Pre početka kursa, svaki polaznik prolazi test provere znanja koji određuje njegov nivo znanja.

Konverzacijski kursevi turskog jezika su osmišljeni tako da polaznici koriste svoje znanje gramatike i vokabulara u stvarnim, svakodnevnim konverzacijama. Kroz interaktivne sesije, imaće priliku da simuliraju stvarne situacije, od naručivanja hrane u restoranu do vođenja razgovora.

Poslovni kursevi turskog jezika

Turska je važan ekonomski partner mnogim zemljama, pa je poznavanje jezika, koji je zvaničan u toj zemlji, u poslovnom kontekstu dragoceno. Poslovni kursevi turskog jezika se fokusiraju na jezičke veštine neophodne za poslovnu komunikaciju, pregovore i prezentacije.

Primarni cilj koji poslovni kurs turskog jezika ima jeste da zadovolje specifične potrebe onih koji su angažovani u međunarodnom poslovnom okruženju i ostvaruju saradnju sa turskim partnerima.

Zahvaljujući znanju koje steknu tokom ove edukacije, polaznici će biti u prilici da izgrade snažnije i produktivnije odnose sa svojim poslovnim saradnicima iz Turske.

Korporativni kursevi turskog jezika

Prilagođen kompanijama koje žele da unaprede jezičke veštine svojih zaposlenih, korporativni kurs turskog jezika je najbolja opcija ukoliko nadležni žele da ulože u edukaciju svojih radnika, kako bi unapredili poslovnu saradnju i poslovanje u celosti.

Bilo da je to zbog poslovnih veza sa Turskom ili iz drugih razloga, pristup učenju je prilagođen potrebama kompanije. Korporativni kursevi turskog jezika su posebno dizajnirani za kompanije koje žele da obuče svoje zaposlene, bilo za svakodnevnu komunikaciju, bilo za specifične poslovne potrebe. Ovi kursevi su fleksibilni i prilagodljivi, omogućavajući kompanijama da odrede raspored, intenzitet i sadržaj kursa u skladu sa njihovim zahtevima.

Nastava se može održavati u prostorijama Škole stranih jezika HELLAS ili online, ali i u prostorijama kompanije, čiji radnici će nastavu da pohađaju.

Priprema za polaganje za sertifikat

Za sve one koji žele da steknu međunarodno priznati sertifikat o znanju turskog jezika, Škola stranih jezika HELLAS nudi pripremne kurseve, koji će polaznicima biti od pomoći prilikom polaganja.

Sa puno pažnje osmišljeni, pripremni kursevi imaju za cilj da polaznike upoznaju sa svim segmentima ispita, uključujući proveru četiri veštine i to: slušanja, čitanja, pisanja i konverzacije. Kroz simulaciju samog ispita, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa formatom ispita, steknu samopouzdanje i uspešno prođu testiranje prema standardima CEFR-a.

Nekoliko zanimljivosti o turskom jeziku

 • Moderni turski alfabet, koji koristi latinično pismo, usvojen je 1928. godine kao deo Ataturkove modernizacije.
 • Turski jezik koristi vokalnu harmoniju, što znači da se vokali u reči moraju međusobno slagati prema jasno utvrđenim pravilima.
 • Red reči u rečenici je obično subjekt – objekat – predikat.
 • Mnoge turske reči postale su internacionalne.
 • U turskom, često se koristi dvostruki negativ, što je gramatički ispravno. 

Ako i vi želite da naučite ovaj jedinstveni jezik, upišite kurs turskog jezika! 

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved