Grčki jezik

Kao jedan od najstarijih među indoevropskim jezicima, grčki jezik se može pohvaliti istorijom dužom od čak tri hiljade godina.

Upravo je grčki jezik taj, koji je pružio osnovu mnogim svetskim jezicima. I u srpskom postoje brojni grecizmi, kao i u mnogim drugim jezicima, što jasno ukazuje na to koliki uticaj ima grčki jezik.

Nekoliko faza beleži razvoj grčkog jezika, počevši od mikenskog grčkog, preko klasičnog i srednjovekovnog, pa sve do modernog standardnog grčkog koji se koristi danas.

U želji da lepotu ovog jezika prenese svima, koji su zainteresovani Škola stranih jezika HELLAS već više od deset godina organizuje kurseve grčkog jezika, a za polaznike svih nivoa znanja i uzrasta.

Baš zato je važno da napomenemo da se kursevi grčkog jezika u našoj školi organizuju u skladu sa standardima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR), kako bi osigurali kvalitetnu i standardizovanu nastavu. A sve to dalje znači da kandidati mogu ovaj jezik savladati na nivoima, koji se kreću od A 1, kao početnog, pa do najvišeg, koji se označava sa C 2 i smatra višim naprednim nivoom znanja.

Ono što fascinira mnoge koji pohađaju kurs grčkog jezika jeste njegova jedinstvenost i neobičnost, u čemu i leži čar učenja.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi grčkog jezika
 • Intenzivni kursevi grčkog jezika
 • Konverzacijski kursevi grčkog jezika
 • Poslovni kursevi grčkog jezika
 • Kursevi grčkog jezika za decu
 • Korporativni kursevi grčkog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi grčkog jezika

Najčešće se polaznici odlučuju za ovu varijantu, prosto zato što opšti kurs grčkog jezika pruža temeljnu osnovu za buduće učenje.

Osmišljeni tako da pokriju sve aspekte jezika, od gramatike i vokabulara do izgovora i osnovnih komunikacionih veština, opšti kursevi grčkog imaju za cilj da osposobe polaznike za komunikaciju na određenom nivou znanja.

Polaznici mogu birati između online i nastave uživo. Takođe, na raspolaganju su im individualni i grupni opšti kursevi grčkog jezika.

Sa fokusom na sveobuhvatno razumevanje jezika u celini, ovakav pristup obuhvata mnoge aspekte učenja. Opšti kursevi su usmereni i na gramatiku i na vokabular, dok se paralelno radi na razvoju veština slušanja, govora, čitanja i pisanja.

Škola stranih jezika HELLAS pridaje veliki značaj individualnom pristupu. S obzirom na to da svaki polaznik ima različit tempo učenja i specifične potrebe, nastavni plan se može prilagođavati prilikom organizacije individualne nastave, onoliko koliko to dozvoljava program, naravno.

Ključni deo opštih kurseva je interakcija. Bilo da je reč o grupnim diskusijama, vežbama u paru ili individualnim prezentacijama, fokus je na praktičnoj primeni stečenog znanja, što u velikoj meri polaznicima olakšava primenu stečenih znanja.

Treba imati na umu i to da opšti kursevi grčkog jezika pružaju čvrstu osnovu za dalje usavršavanje i predstavljaju temelj za sve specijalizovane kurseve.

Intenzivni kursevi grčkog jezika

Za sve one koji žele da brzo postignu određeni nivo znanja, najbolja opcija su intenzivni kursevi grčkog jezika.

Predstavljaju kombinaciju teorijske nastave sa praktičnim vežbama, uz intenzivnu interakciju sa predavačem. Zbog svog intenzivnog karaktera, polaznici mogu očekivati brze rezultate u kraćem vremenskom periodu.

Intenzivni kursevi grčkog jezika su posebno dizajnirani za one koji žele brze rezultate ili se spremaju za neku specifičnu situaciju u kojoj će im znanje grčkog biti potrebno. Ova vrsta kursa je idealna za osobe koje žele da maksimalno iskoriste kratko vreme. Časovi su dinamični, sa puno vežbanja i ponavljanja kako bi se osiguralo da polaznik savlada predviđeni program.

grčki jezik

Konverzacijski kursevi grčkog jezika

Fokus ove vrste edukacije je na unapređenju verbalnih veština polaznika. Kroz različite diskusije, simulacije i vežbe, polaznici se podstiču da aktivno koriste jezik, što doprinosi bržem usvajanju i boljem razumevanju.

Za mnoge koji pohađaju kurs grčkog jezika je upravo konverzacija jedna od najčešćih prepreka. Bez obzira na teorijsko znanje gramatike i vokabulara, prava primena jezika dolazi kroz govor.

Baš zato su konverzacijski kursevi grčkog jezika tako strukturirani da maksimalno potenciraju komunikaciju između polaznika. Kroz različite scenarije, debate, diskusije i simulacije stvarnih situacija, polaznici se podstiču da koriste jezik u realnom kontekstu.

Pored klasičnih konverzacijskih časova, često se koriste i audio i video materijali, kao i interaktivne platforme koje simuliraju stvarne komunikacijske situacije.

Poslovni kursevi grčkog jezika

Svima kojima je potrebno da ovaj jezik koriste u profesionalnom okruženju, bez obzira koja oblast je u pitanju, u osnovi su namenjeni poslovni kursevi grčkog jezika.

Fokus je na poslovnom vokabularu, pisanju e – mailova, izveštaja i poslovnoj komunikaciji na grčkom jeziku. Podrazumeva se da kandidat koji želi da pohađa poslovni kurs grčkog jezika treba da ima određeni nivo predznanja, koji će nadogradati tokom ove edukacije.

U poslovnom svetu, komunikacija je ključna. A kada radite sa grčkim partnerima ili klijentima, nužno je poznavanje specifičnosti poslovnog jezika, terminologije i ostalih sitnica, prosto zato što je to bitno i za komunikaciju za partnerima, a odražava se i na celokupnu poslovnu saradnju.

Poslovni kursevi se fokusiraju na specifične teme relevantne za poslovnu komunikaciju u okviru konkretne oblasti. Jedna od ključnih tema ovih kurseva jeste i razumevanje kulture poslovanja u Grčkoj. Učenje o poslovnom bontonu, etiketi i očekivanjima može biti presudno za uspešnu komunikaciju i saradnju. Naravno, teorija je samo jedan deo učenja. Poslovni kursevi grčkog jezika često uključuju i simulacije sastanaka, pregovora, prezentacija i drugih poslovnih situacija, kako bi polaznici mogli praktično da primene svoje znanje.

Korporativni kursevi grčkog jezika

Kako bi bile zadovoljene potrebe preduzeća i organizacija koje žele da svojim zaposlenima omoguće usavršavanje u jezičkom i interkulturalnom domenu, Škola stranih jezika HELLAS u ponudi ima i ovakve kurseve. U suštini, korporativni kursevi grčkog jezika ili kursevi grčkog jezika za firme, idealni su za zaposlene u kompanijama koje imaju saradnjom sa izvornim govornicima grčkog jezika.

Upravo takvi kursevi omogućavaju zaposlenima da steknu neophodne veštine za komunikaciju, ali i razumevanje kulture zemlje, što može biti ključno za uspešno poslovanje.

Jedna od glavnih prednosti korporativnih kurseva je mogućnost prilagođavanja sadržaja specifičnim potrebama kompanije, što može uključivati upoznavanje zaposlenih sa terminologijom, koja je specifična za određenu oblast poslovanja, ali i pripremu za predstojeće poslovne sastanke.

Nastava se u ovom slučaju može organizovati kako u prostorijama naše škole ili online, tako isto i u prostorijama kompanije, zainteresovane za poslovni kurs grčkog jezika.

Priprema za polaganje za sertifikat

Za one koji žele da steknu međunarodno priznati sertifikat o poznavanju grčkog jezika, HELLAS nudi pripremne kurseve. U pitanju su pripremni kursevi grčkog jezika , koji su posebno osmišljeni da pomognu polaznicima da se adekvatno pripreme za ispite, prateći CEFR standarde.

Sertifikat o poznavanju grčkog jezika može biti ključan za studiranje, rad ili život u Grčkoj. Takođe je i dokaz kompetencija i veština koje možete prezentovati poslodavcima ili obrazovnim institucijama.

Pripremni kursevi grčkog jezika pokrivaju sve segmente ispita – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Osim toga, polaznici će biti upućeni i u format ispita, a dobiće i savete o tome kako najefikasnije da odgovore na pitanja, te šta je zabranjeno, a šta dozvoljeno tokom polaganja, kao i mnoge druge informacije, koje bi trebalo da im pomognu da kroz polaganje prođu bez prevelikog stresa.

Nekoliko zanimljivosti o grčkom jeziku

 • Grčki jezik je uticao na mnoge savremene jezike
 • Oko 13% engleskog vokabulara je preuzeto iz grčkog jezika
 • Grčko pismo je jedinstveno
 • U grčkom se slovo “I” piše na pet različitih načina
 • Postoji nekoliko dijalekata grčkog, ali savremeni standardni grčki se zasniva na atičkom dijalektu
 • Mnogu grčki mitovi i legende su nam poznati upravo zahvaljujući sačuvanim grčkim tekstovima
 • Grčki jezik je prošao kroz mnoge promene tokom vekova, ali je i dalje prepoznatljiv

Ako i vi želite da naučite ovaj jedinstveni i po mnogo čemu neobični jezik, upišite kurs grčkog jezika! 

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved