Francuski jezik

Često nazivan i jezikom ljubavi, francuski jezik se smatra jednim od najlepših i najmelodičnijih jezika na celom svetu. Njegovo poreklo datira iz ranog srednjeg veka, a u toku razvoja, prošao je kroz nekoliko značajnih faza.

Tokom određenih istorijskih perioda, francuski je bio jezik diplomacije, kulture, nauke i umetnosti. Renesansni pisci, filozofi prosvetiteljstva i revolucionari koristili su francuski da izraze svoje ideje, menjajući svet oko sebe. U 18. i 19. veku, Francuska je postala kolonijalna sila, čime se francuski proširio po Africi, Aziji i Americi.

Danas je francuski službeni jezik u više od 29 zemalja, a jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih nacija.

Samim tim što je Škola stranih jezika HELLAS prepoznala značaj ovog jezika, to se u njenoj ponudi nalaze kursevi francuskog jezika ne samo za polaznike različitog uzrasta, već i nivoa znanja. Svaki kurs je prilagođen potrebama polaznika i organizovan je u skladu sa pravilima CEFR – a (Zajednički evropski referentni okvir za jezike), tako da polaznici mogu nastavu da pohađaju na nivoima koji se kreću od A 1 do C 2.

U ponudi škole stranih jezika HELLAS
 • Opšti kursevi francuskog jezika
 • Intenzivni kursevi francuskog jezika
 • Konverzacijski kursevi francuskog jezika
 • Poslovni kursevi francuskog jezika
 • Kursevi francuskog jezika za decu
 • Korporativni kursevi francuskog jezika
 • Kursevi pripreme za polaganje za sertifikat

Opšti kursevi francuskog jezika

Kroz interaktivne lekcije, polaznici se upoznaju najpre sa osnovama gramatike, zatim sa leksikom, izgovorom i kulturom, a na odgovarajućem nivou znanja.

Primarni cilj koji ima opšti kurs francuskog jezika jeste da polaznici nauče da koriste jezik u svakodnevnim situacijama.

Škola stranih jezika HELLAS nastavu organizuje uživo i online, u grupama ili individualno. Važno je istaći da se grupni kursevi francuskog jezika organizuju u malim grupama od 3 do 8 polaznika, što omogućava adekvatan pristup profesora svakom polazniku.

Opšti kursevi francuskog jezika predstavljaju temelj svakog jezičkog obrazovanja. Počinju sa osnovama u oblasti gramatike i izgovora, odnosno čitanja i pisanja. A kako polaznici napreduju, opšti kurs francuskog jezika se postepeno usredsređuje na složenije aspekte jezika.

Intenzivni kursevi francuskog jezika

Osmišljeni za one pojedince, koji žele relativno brzo da steknu ili usavrše svoje znanje, intenzivni kursevi francuskog jezika pružaju obimniju količinu materijala, koja treba da bude savladana u kraćem vremenskom periodu, što omogućava polaznicima da postignu značajan napredak.

Kao i opšti kursevi, intenzivni kursevi su dostupni online i uživo, u grupama ili individualno. Individualna nastava pruža fleksibilnost u pogledu termina, što je idealno za one sa promenljivim rasporedima.

Ovi kursevi su posebno popularni među poslovnim ljudima, studentima koji se pripremaju za ispite, ili onima koji planiraju putovanje u francusko govorno područje. Karakteristika ovih kurseva jeste visoka frekvencija nastave, često svakodnevno, sa ciljem da se polaznicima pruži brzo savladavanje jezika na konkretnom nivou.

Konverzacijski kursevi francuskog jezika

Neophodno je da svako ko želi da pohađa konverzacijski kurs francuskog jezika najpre pristupi testiranju, kako bi se utvrdio tačan nivo znanja.

Akcenat ovih kurseva je na praktičnoj primeni gramatičkih i leksičkih jedinica kroz konverzaciju. Zahvaljujući pažljivo osmišljenom programu, polaznici će poboljšati svoje veštine slušanja i govora, dok će se istovremeno upuštati u različite teme vezane za francusko govorno područje.

Dok su opšti i intenzivni kursevi usredsređeni na sve aspekte jezika, konverzacijski kursevi francuskog jezika koje takođe organizuje Škola stranih jezika HELLAS fokusiraju se isključivo na verbalnu komunikaciju. Oni su osmišljeni da pomognu učenicima da prebrode jezičke barijere i steknu samopouzdanje u govoru.

Tokom nastave se polaznici podstiču na to da učestvuju u različitim dijalozima, debatama i diskusijama, kako bi što bolje savladali konverzacijske veštine.

Poslovni kursevi francuskog jezika

Samim tim što je francuski jezik koji se često koristi u međunarodnom poslovanju, to se očekivani i traže poslovni kursevi francuskog jezika.

Akcenat je stavljen na poslovni vokabular, bonton i komunikaciju u poslovnom svetu, pružajući polaznicima veštine potrebne za efikasnu komunikaciju u poslovnom okruženju. Bilo da je reč o sastancima, pregovorima ili pisanju poslovnih izveštaja, poslovni kurs francuskog jezika će pripremiti polaznike za različite poslovne izazove.

Korporativni kursevi francuskog jezika

Za kompanije koje žele da unaprede jezičke veštine svojih zaposlenih, Škola stranih jezika HELLAS nudi korporativne kurseve, koji su prilagođeni specifičnim potrebama preduzeća, uključujući specifičan vokabular i fraze koje se koriste u određenoj industriji.

Korporativni kursevi francuskog jezika su prilagođeni potrebama preduzeća i organizacija koje žele da poboljšaju jezičke veštine svojih zaposlenih, tako da Škola HELLAS pruža mogućnost i da se kursevi organizuju direktno u prostorijama kompanije, čime se olakšava pristup zaposlenima i optimizuje vreme, s tim da mogu biti organizovani i onlajn i u prostorijama škole.

Priprema za polaganje za sertifikat

Za one koji žele da potvrde svoje znanje francuskog jezika kroz međunarodno priznate sertifikate, Škola stranih jezika HELLAS nudi specijalizovane kurseve za pripremu za polaganje međunarodno priznatih sertifikata o nivou poznavanja francuskog jezika.

Pripremni kursevi su tako osmišljeni da fokus stavljaju na specifične zahteve svakog ispita, sa posebnim naglaskom na veštine koje se ocenjuju, bilo da je reč o slušanju, čitanju, pisanju ili govoru.

Nekoliko zanimljivosti o francuskom jeziku

 • Francuski je jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih nacija i jedan od zvaničnih jezika Olimpijskih igara i Evropske Unije.
 • Postoji više od 1.000 francuskih reči koje se koriste u engleskom jeziku bez promene. 
 • Francuski je bio službeni jezik francuskog dvora gotovo 300 godina.
 • U Kanadi, oko 22% stanovništva govori francuski kao maternji jezik.

Francuski je jezik ljubavi, pa mnogi izrazi i pesme o ljubavi potiču iz francuskog jezika. Ako želite i vi da naučite francuski, upišite se na neki od kurseva!

Otkrijte svet jezika, obogatite svoje veštine i povežite se sa kulturama širom sveta. Vaša avantura počinje ovde!

Copyright © 2023 Škola stranih jezika Hellas All Rights Reserved