Standardni (opšti) kurs nemačkog jezika

Ovim vidom nastave naša škola Vam mogućnost da savladate nemacki jezik polako, temeljno uz redovno pohađanje i savremeni profesionalni pristup predavanjima. Specifičnost je u samom sistemu rada, adekvatnoj literaturi, dobro pripremljenom sadržaju, specifičnim ispitima i naravno sertifikatu.

Kurs nemačkog jezika u školi stranih jezika traje pet meseci (nivoi A1,A2,B1,B2),dok nivoi (C1 i C2) –traju 6 meseci.Dva puta nedeljno po dva školska časa. Nakon završene nastave, polaznici izlaze na usmeni i pismeni deo ispita, čime obezbeđuju sebi dovoljan broj bodova, kako bi stekli pravo na dobijanje diplome.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo A1

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo A2

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo B1

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo B2

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo C1

Po završetku naprednog nivoa, Vi ste u potpunosti dorasli komunikaciji na nemackom jeziku. Razumete kompleksne tekstove na različitim temama, znaćete da sigurno i tečno razgovarate o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student.

KURS NEMAČKOG JEZIKA-nivo C2

Savladavanjem ovog nivoa,dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznošću ćete vladati upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija, dužina i kompleksnost tekstova neće da Vam predstavljaju problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitije teme.

Svaki polaznik,moze se opredeliti za grupnu(rad u malim grupama od 3 do 6 polaznika),radi lakseg usvajanja gradiva,poluindividualnu(2 polaznika) ili individualnu nastavu.Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času.

Nakon svakog odslusanog nivoa,polaznici polazu test i time sticu pravo na dobijanje sertifikata.

Kurs nemačkog jezika - Individualna nastava

Individualni kurs nemackog jezika organizuje se prema konkretnim potrebama polaznika. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja nemackog jezika.Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak.

Individualni kursevi nemackog jezika su prilagođeni Vašim potrebama, omogućavaju Vam i izbor materijala, te način i vreme pohađanja nastave.

Nastava se može organizovati u prepodnevnim, dnevnim ili večernjim terminima, radnim danima i vikendom.

Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.

Kurs nemačkog jezika - Poluindividualna nastava

Odlična prilika za Vas koji sa svojim prijateljem, poznanikom, sestrom, bratom... želite da savladate nemacki jezik. Ako imate isti cilj i približno isti nivo znanja stranog jezika onda je ovo pravi program za Vas.

Na kraju kursa obezbeđeno je besplatno polaganje ispita i dobijanje sertifikata za jezik i nivo koji ste pohađali nastavu.

Kurs nemačkog jezika - Grupna nastava

Vi ste od onih koje vole druženje i zabavu a sviđa vam se ideja da pritom naučite strani jezik. Dobro organizovani časovi sa interaktivnim programima omogućiće Vam da na brz i lak način savladate nemacki jezik.

Grupna nastava je takodje izuzetno aktuelna,kada je rec o kursevima nemackog jezika.Rad u malim grupama(do 6 polaznika),omogucava potpunu posvecenost profesora svim polaznicima kursa.

U svom radu, naši profesori primenjuju najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na nemackom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.