Standardni (opšti) kurs italijanskog jezika

Skola stranih jezika Hellas,odabirom standardnog kursa italijanskog jezika, pruža Vam mogućnost da ga savladate polako, temeljno uz redovno pohađanje i savremeni profesionalni pristup predavanjima. Specifičnost standardnog kursaitalijanskog jezika je u samom sistemu rada, adekvatnoj literaturi, dobro pripremljenom sadržaju nastave i prvenstveno profesionalno pripremljenim predavanjima.

Standardni kurs italijanskog jezika u centru za strane jezike Hellas traje četiri meseca (nivoi A1,A2),(B1 i B2) u trajanju od 5 meseci,dva puta nedeljno po dva školska časa, što ukupno čini 64 odnosno 72 odslušana časa do završetka jednog nivoa i sest meseci kada su u pitanju nivoi C1 i C2 – 80 školskih časova. Svaki nas polaznik stice pravo na besplatno testiranje,radi utvrdjivanja nivoa znanja,ukoliko se ne radi o pocetnom nivou. Nakon završene nastave, polaznici izlaze na usmeni i pismeni deo ispita, čime obezbeđuju sebi dovoljan broj bodova, kako bi stekli pravo na dobijanje sertifikata!

A 1 nivo je namenjen svima onima koji ne poseduju nikakvo predznanje italijanskog jezika.Na ovom nivou,polaznici ce imati mogucnost da nauce da pisu,citaju I komuniciraju na italijanskom jeziku,koristeci osnovne fraze, I izraze.

A 2 nivo je nadogradnju prethodnog nivoa,na kom se polaznici osposobljavaju da pricaju o svojoj porodici,poslu,kao I za snalazenje u prostoru I vremenu.

B 1 nivo omogućava polazniku da učestvuje u razgovoru. govori. Upotrebom svakodnevne leksike,polaznik stice mogucnos da dosta razume I govori na italijanskom jeziku.U z cesto pisanje eseja na ovom novou,polazniku ce biti data mogucnost da se I pismeno izrazava.

B 2 nivo je dosta ozbiljniji od prethodnih.Polaznik na ovom nivou poseduje zavidna znanja italijanskog,kao I mogucnost da razume ono što pročita odnosno čuje.

C 1 nivo je namenjen onim polaznicima koji žele da usavrše znanja ovog jezika. Kurs italijanskog jezika C 1 nivoa omogućava polaznicima da razumeju gotovo sve vrste razgovora, i to bez obzira na njegov tempo, jasnoću i broj govornika koji u njemu učestvuju. Polaznik ovog nivoa ,moze cak da razume I knjizevna dela napisana na italijanskom jeziku

C 2 nivo je najviši stepen znanja jednogjezika. Polaznik je potpuno ovladao italijanskim jezikom u svim njegovim segmentima.

Svaki polaznik,moze se opredeliti za grupnu(rad u malim grupama od 3 do 6 polaznika),radi lakseg usvajanja gradiva,poluindividualnu(2 polaznika) ili individualnu nastavu.Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času.

Kurs italijanskog jezika - Individualna nastava

Kurs italijanskog jezika u okviru individualne nastave namenjen je svima onima koji ne zele da uce u okviru grupe. Osmišljen je tako da se uklop i prilagodi ličnim potrebama polaznika. Prednost kursa italijanskog jezika u okviru grupne nastave je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi.Stoga se individualna nastava preporucuje svima onima koji zele da u sto kracem vremenskom periodu savladaju odredjeni nivo ialijanskog jezika.Dinamiku dolaska,kao I termine kada ce se predavanja odrzavati odredjuje sam polaznik.

Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo Vašim ciljevima. Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.

Kurs italijanskog jezika - Poluindividualna nastava

Poluindividualna nastava je vid predavanja koji je u današnje vreme veoma popularan. Rad je prilagođen učenju u manjim grupama(maksimalan broj je 2). Karakteriše ga veća vremenska fleksibilnost, intimnija atmosfera i brži tempo rada. Ovi kursevi italijanskog jezika su najpogodniji za kolege, prijatelje, članove porodica koji bi želeli da uče zajedno.
Uslov da bi dvoje ljudi pohađalo ovaj kurs je da se nalaze na istom jezičkom nivou.

Na kraju kursa obezbeđeno je besplatno polaganje ispita i dobijanje sertifikata za jezik i nivo koji ste pohađali nastavu.

Kurs italijanskog jezika - Grupna nastava

Vi ste od onih koje vole druženje i zabavu a sviđa vam se ideja da pritom naučite strani jezik. Dobro organizovani časovi italijanskog jezika sa interaktivnim programima omogućiće Vam da na brz i lak način savladate italijanski jezik.

Grupna nastava u okviru kursa itlijanskog jezika je takodje izuzetno aktuelna.Rad u malim grupama(do 6 polaznika),omogucava potpunu posvecenost profesora svim polaznicima kursa.

U svom radu, naši profesori primenjuju najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na nemackom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.