Standardni (opšti) kurs engleskog jezika

Ovim vidom nastave naša škola pruža Vam mogućnost da engleski jezik savladate polako, temeljno uz redovno pohađanje i savremeni profesionalni pristup predavanjima. Specifičnost standardnog kursa engleskog jezika je u samom sistemu rada, adekvatnoj literaturi, dobro pripremljenom sadržaju nastave i prvenstveno profesionalno pripremljenim predavanjima

Nastavni program kurseva engleskog jezika podeljen je na 6 nivoa,od pocetnog do visokog(A1-C2).U skoli stranih jezika Hellas mozete pohadjati kurseve engleskog jezika u trajanju od 3-6 meseci,u zavisnosti od nivoa Vaseg znanja.Svaki nas polaznik stice pravo na besplatno testiranje,radi utvrdjivanja nivoa znanja,ukoliko se ne radi o pocetnom nivou.

Svaki  polaznik,moze se opredeliti za grupnu(rad u malim grupama od 3 do 6 polaznika),radi lakseg usvajanja gradiva,poluindividualnu(2 polaznika) ili individualnu nastavu.Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora  svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času.

Nakon svakog odslusanog nivoa,polaznici polazu test i time sticu pravo na dobijanje sertifikata.

kurs engleskog jezika hellas


Kurs engleskog jezika - Individualna nastava

Individuaulni kurs engleskog jezika odvija se prema metodama najeminentnijih britanskih izdavača razvijenim od strane tima uglednih profesora i lingvista sa Oksford i Kembridž Univerziteta. Individualni časovi engleskog jezika su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi, uz osnovni cilj da se engleski jezik progovori što pre.

Individualna nastava je namenjena svima onima koji ne zele da prate predavanja u grupi.Dinamika nastave I trajanje kursa engleskog jezika prilagodjava se zahtevima I potrebama nasih polaznika. Preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se vaš nivo predznanja engleskog jezika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa sa ciljem da vam se omogući najbrži mogući napredak.

Gramatika engleskog jezika usvaja se kroz posebno osmišljen metod koji je lak i razumljiv. Mnogo vežbe, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju engleskog jezika. U dogovoru sa profesorom izrađuje se poseban program, podređen isključivo Vašim ciljevima.

Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.

osnovni kurs engleskog jezika

Individualni časovi engleskog jezika u potpunosti su usklađeni sa Vašim obavezama, a termine i raspored nastave utvrđujete prema dogovoru sa administrativnim osobljem u našem Centru.

Nastava se može organizovati u prepodnevnim, dnevnim ili večernjim terminima, radnim danima i vikendom.

Kurs engleskog jezika - Poluindividualna nastava

Posebna ponuda skole stranih jezika Hellas je poluindividualna nastava, odnosno nastava gde na časovima pored Vas prisustvuje još jedan polaznik i profesor. Kursevi engleskog jezika su u ovom slučaju prilagođeni radu u manjim grupama. Kursevi po nivoima traju od dva do šest meseci u zavisnosti od nivoa i brzine kojom se pohađa. Časovi engleskog jezika u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave. Na kraju kursa obezbeđeno je besplatno polaganje ispita i dobijanje sertifikata za nivo za koji ste pohađali nastavu.

Kurs engleskog jezika - Grupna nastava

Grupna nastava je takodje izuzetno aktuelna,kada je rec o kursevima engleskog jezika.Rad u malim grupama(do 6 polaznika),omogucava potpunu posvecenost profesora svim polaznicima kursa.

U svom radu, naši profesori primenjuju najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na engleskom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.