Priprema za polaganje DELF

DELF čine 4 individualne diplome od kojih svaka odgovara određenom nivou znanja jezika koji je defnisan od strane Evropskog portfolia za strane jezike Saveta Evrope

Polaganje DELF ispita je otvoreno.

Temeljna priprema za polaganje DELF (Diplôme d'études en langue française) ispita, i sticanje zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske – od osnovnih nivoa (DELF A1, DELF A2), preko srednjih (DELF B1 , DELF B2) nivoa poznavanja francuskog jezika za strance . Diplome DELF i DALF su od 2005 usaglašene sa evropskom klasifikacijom nivoa poznavanja jezika – Common European Framework of Reference for Languages, koju je ustanovio Savet Evrope - kroz testiranje sve četiri jezičke veštine (Citanje,pisanje,usmeno izražavanje I slusanje ).