Priprema za polaganje DELE

U našoj školi možete se pripremiti za polaganje ispita DELE ( diploma de español comolengua extranjera).

Polaganjem ovog ispita stičete međunarodno priznatu diplomu španskog kao stranog jezika i mogućnost da studirate ili radite u zemljama španskog govornog područja.

Ispit se polaže u Instittutu Servantes u Beogradu dva puta godišnje, u maju i oktobru.

Postoji šest nivoa DELE ispita: A1,A2,B1,B2,C1,C2. U našoj školi se možete pripremiti za bilo koji od ovih nivoa.

Pripreme za ovaj ispit su veoma zahtevne i intenzivne. Testiranje se sastoji iz nekoliko delova: razumevanje teksta, razumevanje slušanog teksta, pismeno izražavanje, konverzacija i test gramatike i vokabulara.

Diploma DELE je potvrda koja vam važi ceo život i može vam otvoriti mnoga vrata