Priprema za polaganje CELI i CILS

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) jeste međunarodno priznati sertfikat Univerziteta za strance u Peruđi kojim se određuje i dokazuje nivo znanja italijanskog jezika. Postoji: Celi Impatto – koji odgovara nivou A1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 1 – koji odgovara nivou A2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 2 – koji odgovara nivou B1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 3 –koji odgovara nivou B2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 4 – koji odgovara nivou C1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru i Celi 5 – koji odgovara nivou C2 prema zajedničko mevropskom referentnom okviru.

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) jeste međunarodno priznati sertifikat o poznavanju italijanskog jezika koji izdaje Univerzitet za strance u Sijeni. Nivoi CILS A1 i CILS A2 postoje u verziji za decu, adolescente, odrasle i imigrante. CILS B1 postoji u verziji za adolescente i odrasle. Pored ovih postoje još i CILS B2, CILS C1 i CILS C2. Nivoi su u skladu sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike.

Kako ispiti CILS tako i ispiti CELI podrazumevaju proveru kompetencije slušanja, pisanja, čitanja, sveobuhvatnu jezičku (gramatičku) kompetenciju kao i kompetenciju usmenog izražavanja. Oba sertifikata su priznata od strane italijanskog Ministarstva prosvete, italijanskog Ministarstva rada i italijanskog Ministarstva spoljnih poslova. Takođe oba sertifikata su podjednako priznata u celom svetu