Priprema za polaganje Ελληνομάθεια

Ελληνομάθεια je ispit koji se polaže kako bi se stekla priznata diploma o znanju grčkog jezika. Nivoi Elinomatije su: A1 (elementarno znanje), A2 (osnovno znanje), B1 (osrednje znanje), B2 (dobro znanje), G1 (veoma dobro znanje) i G2 (odlično znanje). Ispit se sastoji iz više delova (pismeni, usmeni, slušanje, čitanje) i organizuje se jednom godišnje, najčešće u maju mesecu. Naravno, težina ispita zavisi od nivoa koji se polaže. Testovi i audio snimak sa usmenog ispita šalju se u Grčku na pregled. Pod uslovom da ste položili ispit izdaje se diploma koja je, kao što je već rečeno, priznata u celom svetu.