Kurs poslovnog italijanskog jezika

U danassnje vreme se od ljudi na vodecim poslovnim pozicijama ocekuje da vladaju osnovama poslovnog kursa italijanskog jezika.Kurs poslovnog italijanskog jezika Vam nudi upotrebu adekvatnog poslovnog vokabulara na sastancima ili poslovnim putovanjima.Sve vise se ovakav vid znanja ocekuje od ljudi na odredjenim pozicijama,te je iz tog razloga skola stranih jezika Hellas osmislila pravi kurs za Vas.Casovi su dinamicni,jer vodeci kadar diplomiranih profesora italijanskog jezika Vas priprema za uspesan rad na polju: marketinga, finansija, komercijale, administracije, diplomatije i td.

Po uspešno završenom kursu poslovnog italijanskog jezika , svaki polaznik dobija diplomu o stečenom nivou znanja.

MEDJUNRODNO PRIZNATI ISPITI CELI I CILS

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) jeste međunarodno priznati sertfikat Univerziteta za strance u Peruđi kojim se određuje i dokazuje nivo znanja italijanskog jezika. Postoji: Celi Impatto – koji odgovara nivou A1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 1 – koji odgovara nivou A2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 2 – koji odgovara nivou B1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 3 –koji odgovara nivou B2 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru, Celi 4 – koji odgovara nivou C1 prema zajedničkom evropskom referentnom okviru i Celi 5 – koji odgovara nivou C2 prema zajedničko mevropskom referentnom okviru.

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) jeste međunarodno priznati sertifikat o poznavanju italijanskog jezika koji izdaje Univerzitet za strance u Sijeni. Nivoi CILS A1 i CILS A2 postoje u verziji za decu, adolescente, odrasle i imigrante. CILS B1 postoji u verziji za adolescente i odrasle. Pored ovih postoje još i CILS B2, CILS C1 i CILS C2. Nivoi su u skladu sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike.

Kako ispiti CILS tako i ispiti CELI podrazumevaju proveru kompetencije slušanja, pisanja, čitanja, sveobuhvatnu jezičku (gramatičku) kompetenciju kao i kompetenciju usmenog izražavanja. Oba sertifikata su priznata od strane italijanskog Ministarstva prosvete, italijanskog Ministarstva rada i italijanskog Ministarstva spoljnih poslova. Takođe oba sertifikata su podjednako priznata u celom svetu.