Kurs španskog jezika za decu

Vođeni osnovnom idejom da dete ne treba da doživi učenje kao obavezu, već kao unutrašnju potrebu, izvor zadovoljstva, novih saznanja i uživanja, osmislili smo kurs spanskog jezika za decu, koji će omogućiti da dete maksimalno razvije svoje potencijale u usvajanju spanskog jezika i stekne funkcionalno znanje

Raznovrsnost aktivnosti kao i različitost materijala koji se primenjuju u radu vode dinamičnoj nastavi koja podržava dečiju potrebu za promenom tempa i načina rada kako bi se zadržala njihova pažnja. Kroz igru, učenje pesama, crtanje i bojenje naši najmladji polaznici usvajaju jezik uživajući u učenju.

U nastavi se koriste i audio-vizuelni materijali poznatih izdavaca izdavača, koji su posebno koncipirani u skladu sa uzrastom i interesovanjima deteta. Pored razvijanja komunikativnih sposobnosti, kroz aktivnosti na nastavi dete vežba i koncentraciju, razvija veštine logičkog zaključivanja i timski duh kroz interaktivne sadržaje

Kurs španskog jezika za predškolce

Cilj nastave sa decom uzrasta od 3-6 godina je približiti im spanski jezik prirodnom metodom, tj. na način kako deca uče isvoj maternji jezik. Putem oponašanja deca se navikavaju da razumeju i odgovaraju na pitanja, koja im se postavljaju na spanskomjeziku, tako da progovore već od prvog časa. Nastava se odvija u prijatnom ambijentu sa uvek raspoloženim profesorima i traje od septembra do juna.Dinamika pohadjanja kursa spanskog jezika za predskolce je 2 puta nedeljno po 45 min. Na kraju godine malisani imaju je završni ispit i dodelu diploma.

Kurs španskog jezika za osnovce i srednjoškolce

Centar stranih jezika Hellas na celu sa visoko obrazovanim kadrom osmislio je najadekvatniji program za ucenje spanskog jezika za polaznike ovog uzrasta. Nastavu na ovom programu izvode stručni, kreativni i visokomotivisani predavači. Cilj je da se sve jezičke kompetencije savladaju brzo i lako.

U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji učenika od prvog trenutka navodi da govori na spanskom jeziku i maksimalno aktivira kako prethodno, tako i tek stečeno znanje. Mnogo vežbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju spanskog jezika..

Osnovni cilj godišnjih kurseva spanskog jezika za osnovce I srednjoskolce jeste usavršavanje svih jezičkih kompetencija, povećanje stepena samopouzdanja u komunikaciji na spanskom jeziku.