Kurs ruskog jezika za decu

Kursevi ruskog jezika za decu su osmišljeni sa ciljem da deci približe ruski jezik,da ga zavole I progovore. U nastavi se koriste i audio-vizuelni materijali vodećih svetskih izdavača, koji su posebno koncipirani u skladu sa uzrastom i interesovanjima deteta. Pored razvijanja komunikativnih sposobnosti, kroz aktivnosti na nastavi dete vežba i koncentraciju, razvija veštine logičkog zaključivanja i timski duh kroz interaktivne sadržaje.

kursevi stranih jezika za decu


Kurs ruskog jezika za predškolce

Kursevi ruskog jezika za predskolce,namenjeni su uzrastu od 3 do 6 godina. Kroz razne igrice,pesmice,omiljene likove iz bajki,deca se uvode u svet ruskog jezika. Programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade odgovarajućim tempom i kroz aktivnosti zanimljive za njihov uzrast (igra, gluma, muzika).Izuzetno nam je važno razvijanje samostalnosti u učenju,a verujemo da to doprinosi i razvijanju navika za efikasno učenje uopšte.

Nastavni plan I program je osmisljen od strane visokoobrazovanih predavaca,sa akcentom na razvijanju komunikativnih vestina.

Kurs ruskog jezika za predskolce traje 9 meseci,uz pauzu tokom letnjeg I zimskog perioda.Rad u malim grupama(do 6-oro dece),omugucava da svako dete moze da izrazi svoj napredak.

Kurs ruskog jezika za osnovce

Kurs ruskog jezika namenjen osnovcima, kreiran po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. Časovi su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi.

Visokoobrazovani profesori ruskog jezika,trude se da deca savladaju sve jezicke kopetencije brzo I lako,sa akcentom na komunikaciji.

U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji učenika od prvog trenutka navodi da govori na stranom jeziku i maksimalno aktivira kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.

Razne vezbe,interaktivne igrice,kao I koriscenje audio vizuelnog materijala,samo su jedan od segmenata sigurnog uspeha I napretka u ruskom jeziku.

Nastavni planovi usaglašeni su sa programima osnovnoškolskog obrazovanja,uz mogucnost obnavljanja prethodno stecenog znanja,kao I nadogradjivanje postojeceg.Sve u cilju,da se dete oslobodi u komunikaciji na ruskom jeziku.

Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja ruskog jezika.

Kurs ruskog jezika za srednjoškolce

Kurs ruskog jezika namenjen je srednjoškolcima i sadržajem prilagođen njihovim potrebama i interesima. Cilj ove vrste kursa ruskog jezika je obogaćivanje rečnika i dalji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govora, čitanja i pisanja. Teme kursa su interkulturalne i pokrivaju znanja iz različitih područja - istorije, literature, filma, muzike, likovne umetnosti, nauke - te aktuelnih tema i zanimljivosti iz sveta.

U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs ruskog jezika za srednjoskolce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane.
Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja ruskog jezika.

Kurs ruskog jezika POMOC U SAVLADAVANJU SKOLSKOG GRADIVA omogucava učenicima da za kratko vreme ostvare siguran i brz napredak u savladavanju gradiva željenog jezika zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim profesorima. Časovi tokom ovog kursa baziraće se na programu po kome učenici rade u školi, a profesori će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Ukoliko to nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na ciljnom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva.