Kurs poslovnog grčkog jezika

Poslovni kurs grčkog jezika namenjen je svim polaznicima koji žele da rade na teritoriji Grčke ili onima koji žele da sarađuju sa nekom od kompanija iz ove zemlje. Dosadašnja praksa pokazuje da veliki broj ljudi iz naše zemlje tokom letnje sezone odlazi da radi u ovu zemlju.

Sa polaznicima obrađujemo sve oblasti koje oni smatraju bitnim za svoje uspešno poslovanje, bilo da je to iz oblasti ugostiteljstva, turizma ili neke druge sfere poslovanja. Naša praksa je da sa polaznicima obradimo one najbitnije oblasti za uspešno poslovanje i prikazivanja sebe u poslovnom svetu, a to su: formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, poslovna prepirka, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ je međunarodno priznata diploma o znanju grčkog jezika. Ispit za dobijanje ove diplome polaže se na Filološkom fakultetu u Beogradu, u organizaciji katedre za neohelenske studije, a skola stranih jezika Hellas realizuje pripremnu nastavu za polaganje ovog ispita.