Kurs nemačkog jezika za decu

Naša osnovna ideja je da deca kontinuiranim učenjem, od predškolskog nivoa, kroz osnovnu i srednju školu,dostignu visok nivo znanja nemackog jezika. Važno je napomenuti da deca kod nas mogu početi da uče nemacki jezik u bilo kom uzrastu, sa ili bez prethodnog znanja, što je omogućeno velikim brojem kurseva nemackog jezika u nasoj skoli, uzimajuci u obzir i uzrast i nivo znanja. Ako deca dolaze kod nas sa predznanjem, testiranje i upoznati ih sa školom pre upisa na odgovarajući kurs nemackog jezika. Programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade odgovarajućim tempom i kroz aktivnosti zanimljive za njihov uzrast (igra, gluma, muzika).Izuzetno nam je važno razvijanje samostalnosti u učenju,a verujemo da to doprinosi i razvijanju navika za efikasno učenje uopšte.

Kurs nemačkog jezika za predškolce

Danas deca sve češće počinju da uče nemacki jezik vrlo rano. Na osnovu našeg pedagoškog iskustva, smatramo da je vazno da deca zavole skolu,kao I ucenje nemackog jezika,te se trudimo da im okruzenje I aktivnosti budu sto bolje prilagodjeni.

Trudimo se da u nastavi ima različitih aktivnosti, pokreta, muzike, glume i naravno puno profesionalizma i strpljenja od strane profesora. U nastavi koristimo originalne materijale prilagođene njihovom urastu.Trudimo se da deci priblizimo jezik kroz razne dodatne igre, dramske predstave, video materijale, pričanje priča, kao I obeležavanje najznačajnijih praznika.

Na kraju školske godine organizujemo javne časove, kojima prisustvuju roditelji kako bi videli šta smo naučili tokom godine.

Kurs nemačkog jezika za osnovce

Kurs nemackog jezika i za osnovce je predviđen za decu uzrasta od 1. do 8. razreda i osmišljen je tako da deca kroz raznovrsne zabavne aktivnosti usvajaju gramatička pravila i govorni jezik. Program je prilagođen uzrastu a radi se po najnovijim izdanjima udžbenika nemačkog jezika. Učenje nemačkog jezika je bazirano na takozvanom komunikativnom pristupu koji polaznike kurseva usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju. Ipak, da bi nastava nemačkog jezika bila potpuna, nužno je razvijanje i ostalih jezičkih kompetencija: čitanja, pisanja i razumevanja. Zato, zaboravite na dosadne školske metode, besomučno učenje gramatičkih pravila ili učenje reči napamet - našem centru akcenat je na kreativnom radu, inovativnim metodama, opuštenoj radnoj atmosferi i ono što je najvažnije, na konverzaciji.

Interesovanje za ovaj program je veliko i to na svim uzrastima, a posebno među decom 5. razreda jer se oni tada prvi put sreću sa ovim jezikom u školama. Sa ponosom možemo reći da su naši mladi polaznici ostvarili neverovatan napredak.

U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs nemackog jezika za osnovce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane.
Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja nemackog jezika.

Kurs nemačkog jezika za srednjoškolce

Kurs nemackog jezika za srednjoskolce je namenjen perspektivnim mladim ljudima koji se već pripremaju za svet odraslih i planiraju da svoj život uzmu u svoje ruke. Većina njih već poznaje osnove nemačkog jezika, ali njihov cilj je da usavrše svoje poznavanje, da komuniciraju slobodno na nemačkom jeziku i saznaju nešto više o kulturi ove zemlje.

Posebna pažnja se posvećuje temama koje se obrađuju na časovima, te nastojimo da uvek budu raznovrsne i da pokriju što je više oblasti moguće. U nastavi se koriste audio i vizuelna pomagala uz aktivno učešće svakog polaznika, pa se upravo zbog toga formiraju male grupe od 3-6 polaznika.

Kurs nemackog jezika POMOC U SAVLADAVANJU SKOLSKOG GRADIVA omogucava učenicima da za kratko vreme ostvare siguran i brz napredak u savladavanju gradiva nemackog jezika zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim profesorima. Časovi tokom ovog kursa baziraju se na programu po kome učenici rade u školi, a profesori će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Ukoliko to nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na ciljnom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva.