Standardni (opšti) kurs grčkog jezika

Standardni kurs grčkog jezika je jedan od traženijih kurseva u današnje vreme, shodno sve većem broju kako turista koji odlaze na godišnji odmor, tako i onih koji tamo leto provode radeći u nekoj od grčkih radnjica ili taverni.. Kako im je lakše kada mogu dobro da se sporazumeju sa svim meštanima, ovo je pravi i siguran izbor edukacije. Ovim vidom nastave naša škola pruža Vam mogućnost da ga savladate polako, temeljno uz redovno pohađanje i savremeni profesionalni pristup predavanjima. Specifičnost standardnog kursa grckog jezika je u samom sistemu rada, adekvatnoj literaturi, dobro pripremljenom sadržaju nastave i prvenstveno profesionalno pripremljenim predavanjima.
opsi kursevi skola hellas
Standardni kurs grčkog jezika u centru za strane jezike Hellas traje četiri meseca (nivoi A1,A2),(B1 i B2) u trajanju od 5 meseci,dva puta nedeljno po dva školska časa, što ukupno čini 64 odnosno 72 odslušana časa do završetka jednog nivoa i sest meseci kada su u pitanju nivoi C1 i C2 – 80 školskih časova. Svaki nas polaznik stice pravo na besplatno testiranje,radi utvrdjivanja nivoa znanja,ukoliko se ne radi o pocetnom nivou. Nakon završene nastave, polaznici izlaze na usmeni i pismeni deo ispita, čime obezbeđuju sebi dovoljan broj bodova, kako bi stekli pravo na dobijanje sertifikata! Svaki polaznik,moze se opredeliti za grupnu(rad u malim grupama od 3 do 6 polaznika),radi lakseg usvajanja gradiva,poluindividualnu(2 polaznika) ili individualnu nastavu.Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času Sasvim smo sigurni da ukoliko je vaš put ka Grčkoj zabeležen kao želja ili Vaš cilj ka napredovanju, a ovo je pravi vid kvalitetne i temeljne edukacije za Vas! Upišite se na vreme!

Kurs grčkog jezika - Individualna nastava

Kurs grčkog jezika u okviru individualne nastave osmišljen je tako da se uklopi i prilagodi ličnim potrebama polaznika. Prednost ovog kursa grckog jezika je činjenica da se kompletan nastavni proces skraćuje, s obzirom da je rad sa pojedincem drugačiji od rada u grupi. Iz ovog razloga preporučujemo individualnu nastavu onima koji imaju potrebu da za kraće vreme savladaju određeni nivo jezika, ili one čiji je nivo znanja između dva nivoa.Preciznim ulaznim testiranjem,odredjuje se nivo Vaseg znanja. Još jedna od pogodnosti koju Vam pružaju individualni časovi grčkog jezika je ta što dinamiku nastave, kao i termine kada će se predavanja održati možete odrediti sami, odnosno prilagoditi ih Vašem rasporedu i obavezama. Nastava se može organizovati u prepodnevnim, dnevnim ili večernjim terminima, radnim danima i vikendom Gramatika grckog jezika usvaja se kroz posebno osmišljen metod koji je lak i razumljiv. Mnogo vežbe, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju grckog jezika.U dogovoru sa profesorom izrađuje se poseban program podređen isključivo Vašim ciljevima. Nakon završenog kursa polaže se test i izdaje se sertifikat za onaj nivo za koji ste pokazali znanje.

Kurs grčkog jezika - Poluindividualna nastava

Kurs grčkog u okviru poluindividualne nastave namenjen je parovima, prijateljima, kolegama sa posla i svima onima koji imaju isti nivo znanja jezika i isti cilj. Prednost poluindividualnih časova je u tome što program i raspored časova možemo tematski da prilagodimo specifičnim potrebama polaznika. Na ovakvom kursu grckog jezika polaznici uživaju u prednostima privatnih časova po povoljnim cenama. Časovi grčkog u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave. Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat.

Kurs grčkog jezika - Grupna nastava

Nekim je polaznicima jednostavnije i zabavnije da uče strani jezik u društvu drugih polaznika. Grupna nastava je takodje izuzetno aktuelna,kada je rec o kursevima grckog jezika jezika.Rad u malim grupama(do 6 polaznika),omogucava potpunu posvecenost profesora svim polaznicima kursa. U svom radu, naši profesori primenjuju najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na grckom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.