Kurs grčkog jezika za firme

Kursevi za poslovne ljude i preduzeća su sardžajno i organizacijski prilagođeni specifičnim jezičkim zahtevima delatnosti Vašeg preduzeća i mogućnostima zaposlenih. U pogledu sadržaja, kursevi grckog jezika se mogu organizovati kao kursevi opšteg ili poslovnog grckog jezika, kao i specifičnog jezika struke. Jezik struke podrazumeva rad u okviru tema koje su vezane za delatnost kojom se Vaše preduzeće bavi.

Definišite Vaše potrebe, željenu dinamiku i vreme održavanja nastave, a mi ćemo Vam ponuditi program, metodiku rada i nastavne materijale koji će Vašim zaposlenima omogućiti da u što kraćem vremenu ovladaju potrebnim jezičkim znanjem i veštinama potrebnim za kvalitetnu komunikaciju i pregovaranje sa poslovnim partnerima i saradnicima iz inostranstva.

Kurseve organizujemo u našim ili vašim prostorijama uz mogućnost izbora termina održavanja nastave. Svim kompanijama u Beogradu sa zadovoljstvom bismo pokazali naše iskustvo i kvalitet.