Kurs engleskog jezika za firme

Posebna ponuda škole stranih jezika Hellas su kursevi engleskog jezika za firme, prilagođeni potrebama i profesionalnim ciljevima polaznika.

Ljudski resursi su najvažniji kapital koji jedna kompanija poseduje. Stoga se nameće zaključak da je, za uspešno poslovanje, neophodno stalno ulaganje u ljude. Veštine komunikacije i poznavanje stranih jezika su veoma bitni za sklapanje novih poslova.

Prisustvo stranih kompanija u i otvaranje naše privrede ka svetu čine da učenje stranih jezika bude prvo na listi potrebnih poslovnih veština u kompaniji koja želi da posluje i bude uspešna na otvorenom tržištu.

Kurseve organizujemo u našim ili vašim prostorijama uz mogućnost izbora termina održavanja nastave. Svim kompanijama u Beogradu sa zadovoljstvom bismo pokazali naše iskustvo i kvalitet.