Kurs engleskog jezika za decu

  • Predškolci (Pre-School age): uzrast 5 i 6 godina
  • Školarci (School age): uzrast od (6.5) 7 do 14 godina - od prvog do osmog razreda
  • Nivoi: od Starter do B2 nivoa
  • Dinamika i trajanje kurseva: 2 puta nedeljno tokom školske godine
Vođeni osnovnom idejom da dete ne treba da doživi učenje kao obavezu, već kao unutrašnju potrebu, izvor zadovoljstva, novih saznanja i uživanja, osmislili smo program rada koji će omogućiti da dete maksimalno razvije svoje potencijale u usvajanju jezika i stekne funkcionalno znanje.
kursevi stranih jezika
U nastavi se koriste i audio-vizuelni materijali vodećih svetskih izdavača – Oksford, Kembridž, Longman, Makmilan itd, koji su posebno koncipirani u skladu sa uzrastom i interesovanjima deteta. Pored razvijanja komunikativnih sposobnosti, kroz aktivnosti na nastavi dete vežba i koncentraciju, razvija veštine logičkog zaključivanja i timski duh kroz interaktivne sadržaje.

Kurs engleskog jezika za predškolce

Kada su u pitanju deca uzrasta od 3 do 6 godina, kurs je koncipiran tako da pored učenja jezika radimo i na kognitivnom, psiho-fizičkom i socijalnom razvoju učenika. Engleski jezik se uči metodom koja oponaša učenje maternjeg jezika. Na taj način se deca navikavaju na komunikaciju putem pitanja i odgovora, koja im se postavljaju na engleskom jeziku, tako da su u stanju da progovore već na prvom času. Nastava se održava u prijatnom ambijentu uz igru, pesmu i druženje, uz podršku nastavnih sredstava renomiranih izdavača. Deca predškolskog uzrasta pohađaju nastavu dva puta nedeljno po jedan čas u trajanju od 45 minuta. Nastava se odvija u grupama od 3-6 polaznika ili individualno od septembra do juna. Na kraju godine deca imaju završni ispit i na osnovu toga stiču pravo na dobijanje diploma.

Kurs engleskog jezika za osnovce

Osnovcima nudimo visokokvalitetan nastavni program, kreiran po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. Časovi su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji učenika od prvog trenutka navodi da govori na stranom jeziku i maksimalno aktivira kako prethodno, tako i tek stečeno znanje. Nastavni planovi usaglašeni su sa programima osnovnoškolskog obrazovanja, pružajući mogućnost utvrđivanja i nadograđivanja postojećeg znanja polaznika, kao i oslobađanja u aktivnoj komunikaciji na stranom jeziku. U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs engleskog jezika za osnovce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane. Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja engleskog jezika.

Kurs engleskog jezika za srednjoškolce

Kurs engleskog jezika namenjen je srednjoškolcima i sadržajem prilagođen njihovim potrebama i interesima. Cilj ove vrste kursa engleskog jezika je obogaćivanje rečnika i dalji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govora, čitanja i pisanja. Teme kursa pokrivaju znanja iz različitih područja - istorije, literature, filma, muzike, likovne umetnosti, nauke - te aktuelnih tema i zanimljivosti iz sveta. U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs engleskog jezika za srednjoskolce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane. Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja engleskog jezika. Kurs engleskog jezika POMOC U SAVLADAVANJU SKOLSKOG GRADIVA omogucava učenicima da za kratko vreme ostvare siguran i brz napredak u savladavanju gradiva željenog jezika zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim profesorima. Časovi tokom ovog kursa baziraće se na programu po kome učenici rade u školi, a profesori će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Ukoliko to nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na engleskom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva.