Konverzacijski kurs španskog jezika

Najčešći problemi prilikom učenja stranog jezika je komunikacija i spremnost pojedinca da svoje znanje upotrebi. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada dođe do trenutka da oni treba da govore. Ponekad osoba ima visok nivo gramatičkog znanja i vokabulara, ali da se teško izražava usmeno. Razlozi za to mogu biti razni, ali je u većini slučajeva strah ono što vas sprečava da progovorite. Strah da napravite grešku, strah da ćete biti smešni sagovorniku, jednostvano ne želite da ostavite loš utisak.

Konverzacijski kurs spanskog jezika će Vam pomoći da se oslobodite i konačno progovorite. Uz profesionalni odabir tema dovešćemo vas do aktivnog poznavaoca spanskog jezika. Kurs je osmišljen tako da poboljšate svoju sposobnost komunikacije kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Na kursu je gramatika minimalna, i akcenat je apsolutno na govoru i snalaženju u prostoru.

Da biste pohađali konverzacijski kurs spanskog jezika potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje V ašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

Intenzivni konverzacijski kurs spanskog jezika

Intenzivni konverzacijski kurs spanskog jezika namenjen je polaznicima koji se žele usavršiti, a već dobro vladaju sspanskim jezikom. Polaznici stiču znanje ne samo o jeziku nego i o navikama i kulturi zemlje. Pružamo Vam mogućnost aktivnog ucestvovanja u zanimljivim diskusijama i aktualnim temama te samom tim I oslobađanja u komunikaciji na spanskom jeziku.Intenzivni konverzacijski kurs spanskog jezika je posebno osmisljen prema Vašim interesovanjima, pa možete sami ucestvovati u odabiru tema. Polaznici će poboljšati govorne veštine različitim zanimljivim, interaktivnim vežbama i simulacijama određenih situacija.

Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju sertifikat o nivou znanja.