Konverzacijski kurs ruskog jezika

Konverzacijski kursevi ruskog jezika Vam omogućavaju da steknete veću lakoću u usmenom izražavanju kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Polaznici sve vreme učestvuju u razgovorima na neku od tema koje su u skladu sa njihovim interesovanjima.

Centar stranih jezika Hellas organizuje kratke konverzacijske kurseve ruskog jezika u trajanju od mesec dana. Da biste pohađali ovaj kurs potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.