Konverzacijski kurs nemačkog jezika

Velikom broju ljudi koji uče nemački jezik, naročito onima koji ga nisu učili dok su bili deca, najteži deo kod usvajanja jezika jeste konverzacija. Ljudi uglavnom poseduju pasivno znanje nemackog jezika, što znači da su sposobni da razumeju, ali im je teško kada da govore. Gramatika i pisanje se lako nauče, ali poznavanje gramatičkih pravila bez njihove upotrebe u konverzaciji ne znači mnogo.

Da bi se uspešno savladao nemački jezik, potrebno je prevazići strah od komunikacije, te pomoću kursa konverzacije obogatiti fond reči i poboljšati izgovor.

Ako želite da usavršite veštinu konverzacije, da obnovite ili održavate naučeno, da osvežite znanje nemačkog jezika ili da vežbate jezik, konverzacijski kurs nemackog jezika je pravi izbor.

Da biste pohađali ovaj kurs potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

Zašto pohađati kurs konverzacije na nemačkom jeziku:

  • Da vaše pasivno znanje pređe u aktivno poznavanje nemačkog jezika
  • Da biste prevazišli nelagodnost koja vam se javlja pri konverzaciji
  • Ako želite kvalitetno da ovladate najvažnijom jezičkom veštinom – konverzacijom
  • Kako biste usavršili postojeće veštine konverzacije

Da bi časovi bili što uspešniji, ograničili smo broj polaznika u grupi na 6 polaznika. Termini održavanja nastave mogu biti prepodnevni,popodnevni,vecernji ili vikendom.