Konverzacijski kurs francuskog jezika

Konverzacijski kursevi francuskog jezika Vam omogućavaju da steknete veću lakoću u usmenom izražavanju kako u svakodnevnim i neformalnim situacijama, tako i u poslovnom i formalnom okruženju. Polaznici sve vreme učestvuju u razgovorima na neku od tema koje su u skladu sa njihovim interesovanjima.

Centar stranih jezika Hellas organizuje kratke konverzacijske kurseve francuskog jezika u trajanju od mesec dana. Da biste pohađali ovaj kurs potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

Intenzivni konverzacijski kurs francuskog jezika

Ovi kursevi francuskog jezika namenjeni su svim polaznicima koji moraju u najkraćem roku da usvoje ili prošire svoje znanje francuskog jezika. Svi kursevi pokrivaju nivoe od A1 do B2, što omogućava svim polaznicima polaganje međunarodno priznatih ispita (DELF i DALF).

Naš sistem učenja je baziran na komunikativnom pristupu koji podrazumeva podsticanje polaznika na aktivnu komunikaciju na francuskom jeziku od samog početka. U nastavi akcenat je stavljen na razvijanje sve četiri jezičke veštine: govor, pisanje, slušanje i čitanje.

Učenje se odvija u malim grupama od (3 – 6 polaznika) čime je omogućena interakcija i dobra komunikacija predavača sa svakim polaznikom. Grupa se formira prema nivou znanja određenog na osnovu rezultata ulaznog testa.

Naš stručni tim je posebno obučen za ovakav vid interaktivne nastave gde je fokus na polaznicima, a predavači imaju ulogu koordinatora aktivnosti i izvora informacija.

Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju sertifikat o nivou znanja.