Konverzacijski kurs engleskog jezika

Konverzacijski kursevi engleskog jezika namenjeni su polaznicima koji već poseduju određeno znanje engleskog jezika i žele to znanje i da primene u svakodnevnoj komunikaciji sa poslovnim partnerima, ili na putovanjima. Konverzacijski kursevi engleskog jezika nude okruženje u kome se razgovara isključivo na engleskom jeziku. Interaktivni pristup učenja engleskog jezika podrazumeva aktivno učešće svakog polaznika kursa. Sadržaji su zanimljivi i visoko primenjivi u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj konverzacijskih kurseva engleskog jezika je aktiviranje prethodno stečenog znanja.

Centar stranih jezika Hellas organizuje kratke konverzacijske kurseve engleskog jezika u trajanju od mesec dana. Da biste pohađali ovaj kurs potrebno je da imate odgovarajuće predznanje – da je nivo vaše jezičke sposobnosti na nivou B2 i iznad. Testiranje vašeg nivoa znanja je besplatno i odvija se u prostorijama naše škole.

Intenzivni konverzacijski kurs engleskog jezika je namenjen onima koji već poseduju određeno znanje engleskog jezika i žele da to znanje i primene, tj. da tečno i bez barijera razgovaraju na engleskom jeziku sa poslovnim partnerima, izlažu svoje ideje na sastancima, konferencijama i sl. ili jednostavno da na putovanjima sklapaju nova poznanstva.

Čest je slučaj da uprkos tome sto je neko pohađao opšte kurseve engleskog jezika i možda čak stigao do visokog nivoa i savršeno poznaje gramatička pravila, ima barijeru u komunikaciji. Dešava se da osoba ne može da se seti određene reči ili jednostavno sve razume ali kada treba da progovori kao da ima kost u grlu.

To nije ništa neobično, niti znači da je ta osoba anti-talenat za jezike. Naprotiv to je prirodna pojava. Osoba ima pasivno znanje jezika, koje se svodi na čitanje, slušanje i pisanje, međutim barijera se javlja kada to pasivno znanje treba da se aktivira u konverzaciji. Razlog zbog čega je ovo čest problem je taj što ne postoji okruženje u kome se to pasivno znanje može aktivirati.

Intenzivni konverzacijski kurs engleskog jezika nudi upravo to. Okruženje u kome ćete razgovarati isključivo na engleskom jeziku. Interaktivni pristup podrazumeva aktivno učešće svakog polaznika. Specijalna multimedijalna metoda na kojoj je zasnovan kurs podrazumeva audio i video materijale koji će se koristiti u radu na časovima i u samostalnom radu. Kurs je podeljen u tematske celine prema kojima su određene teme koje će se obrađivati na časovima (ekonomija, politika, aktuelnosti u svetu, turizam, ugostiteljstvo, itd.). Polaznici će aktivno biti uključeni u diskusije na datu temu i imaće zadatke da prezentuju svoje ideje na engleskom jeziku.

Naš stručni tim je posebno obučen za ovakav vid interaktivne nastave gde je fokus na polaznicima, a predavači imaju ulogu koordinatora aktivnosti i izvora informacija.

Pre upisa, obavezno je testiranje na osnovu koga polaznike smeštamo u adekvatnu grupu. Testiranje je besplatno, sve što treba da uradite je da pozovete i da zakažete termine ili da ostavite kontakt ovde, a mi ćemo Vam se javiti.