Intenzivni konverzacijski kurs nemačkog jezika

Intenzivni konverzacijski kurs nemackog jezika namenjen je polaznicima koji se žele usavršiti, a već dobro vladaju nemackim jezikom. Polaznici stiču znanje ne samo o jeziku nego i o navikama i kulturi zemlje. Pružamo Vam mogućnost aktivnog ucestvovanja u zanimljivim diskusijama i aktualnim temama te samom tim I oslobađanja u komunikaciji na nemackom jeziku.Intenzivni konverzacijski kurs nemackog jezika je posebno osmisljen prema Vašim interesovanjima, pa možete sami ucestvovati u odabiru tema. Polaznici će poboljšati govorne veštine različitim zanimljivim, interaktivnim vežbama i simulacijama određenih situacija. Na kraju svakog kursa organizujemo završno testiranje i i na osnovu uspešnog rezultata testa polaznici dobijaju sertifikat o nivou znanja.