Mađarski jezik

Kurs mađarskog jezika

Kurs mađarskog jezika u školi stranih jezika Hellas namenjen je polaznicima koji žele da nauče mađarski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Mađarskoj ili jednostavno žele da uče nove jezike, itd.Kurs mađarskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor

Individualni ili poluindividualni kurs mađarskog jezika

u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima kojima ne odgovara grupna nastava u redovnim terminima ili jednostavno žele da pohađaju kurs individualno zbog lakšeg učenja, od nosno sa još jednim polaznikom

Kurs mađarskog jezika - priprema za intervju za državljanstvo

Kurs mađarskog jezika - priprema za intervju za državljanstvo – prilagođen je svojim nastavnim planom i programom potrebama pojedinaca koji imaju za cilj pozitivno obavljen intervju za državljanstvo, ali i najbrže savladane osnove mađarskog jezika