Kurs engleskog jezika za decu

  • Predškolci (Pre-School age): uzrast 5 i 6 godina
  • Školarci (School age): uzrast od (6.5) 7 do 14 godina - od prvog do osmog razreda
  • Nivoi: od Starter do B2 nivoa
  • Dinamika i trajanje kurseva: 2 puta nedeljno tokom školske godine

Vođeni osnovnom idejom da dete ne treba da doživi učenje kao obavezu, već kao unutrašnju potrebu, izvor zadovoljstva, novih saznanja i uživanja, osmislili smo program rada koji će omogućiti da dete maksimalno razvije svoje potencijale u usvajanju jezika i stekne funkcionalno znanje.

kursevi stranih jezika


U nastavi se koriste i audio-vizuelni materijali vodećih svetskih izdavača – Oksford, Kembridž, Longman, Makmilan itd, koji su posebno koncipirani u skladu sa uzrastom i interesovanjima deteta. Pored razvijanja komunikativnih sposobnosti, kroz aktivnosti na nastavi dete vežba i koncentraciju, razvija veštine logičkog zaključivanja i timski duh kroz interaktivne sadržaje.

Kurs engleskog jezika za predškolce

Cilj nastave sa decom uzrasta od 3-6 godina je približiti im engleski jezik prirodnom metodom, tj. na način kako deca uče I svoj maternji jezik. Putem oponašanja deca se navikavaju da razumeju i odgovaraju na pitanja, koja im se postavljaju na engleskom jeziku, tako da progovore već od prvog časa. Kurs engleskog jezika za predškolce je koncipiran tako da zapravo predstavlja mnogo više od kursa engleskog jezika imajući u vidu uzrast, potrebe, kognitivni, psiho-fizički i socijalni razvoj naših najmlađih polaznika, koji strani jezik usvajaju kroz igru, pesmu i druženje, uz podršku nastavnih sredstava renomiranih izdavača Nastava se odvija u prijatnom ambijentu sa uvek raspoloženim profesorima i traje od septembra do juna Deca predskolskog uzrasta pohađaju nastavu dva puta nedeljno po jedan čas u trajanju od 45 minuta. Nastava se odvija u grupama od 3-6 polaznika ili individualno. Za kurseve engleskog jezika za decu u ovom uzrastu koriste se programi izdavačkih kuća Oxford, Cambridge i Longman. Na kraju godine deca imaju završni ispit I na osnovu toga sticu pravo na dobijanje diploma

Kurs engleskog jezika za osnovce

Osnovcima nudimo visokokvalitetan nastavni program, kreiran po najsavremenijim metodima za učenje stranih jezika. Časovi su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi. U svom radu, primenjujemo najsavremeniji konverzacijski metod, koji učenika od prvog trenutka navodi da govori na stranom jeziku i maksimalno aktivira kako prethodno, tako i tek stečeno znanje. Nastavni planovi usaglašeni su sa programima osnovnoškolskog obrazovanja, pružajući mogućnost utvrđivanja i nadograđivanja postojećeg znanja polaznika, kao i oslobađanja u aktivnoj komunikaciji na stranom jeziku. U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs engleskog jezika za osnovce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane. Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja engleskog jezika.

Kurs engleskog jezika za osnovce

Kurs engleskog jezika namenjen je srednjoškolcima i sadržajem prilagođen njihovim potrebama i interesima. Cilj ove vrste kursa engleskog jezika je obogaćivanje rečnika i dalji razvoj svih jezičnih vještina: slušanja, govora, čitanja i pisanja. Teme kursa pokrivaju znanja iz različitih područja - istorije, literature, filma, muzike, likovne umetnosti, nauke - te aktuelnih tema i zanimljivosti iz sveta.

U jednoj školskoj godini učenici završavaju jedan nivo. Kurs engleskog jezika za srednjoskolce prati školski kalendar, raspust, praznike i neradne dane. Oni koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obaveze i polože završni ispit dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa znanja engleskog jezika.

Kurs engleskog jezika POMOC U SAVLADAVANJU SKOLSKOG GRADIVA omogucava učenicima da za kratko vreme ostvare siguran i brz napredak u savladavanju gradiva željenog jezika zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim profesorima. Časovi tokom ovog kursa baziraće se na programu po kome učenici rade u školi, a profesori će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Ukoliko to nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na engleskom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva.