Promotivna cena kurseva Engleskog A2, B1 i B2 kursa

Svako ko se upiše na kurs do navedenih datuma ostavruje dodatne popuste.

Engleski A2 – 14.09.- ostalo je jos 1 mesto. Svako ko se prijavi, ostvaruje dodatni popust.

Engleski B1 – 18.09.

Engleski B2 – 14.09. ostalo je jos 1 mesto. Svako ko se prijavi, ostvaruje dodatni popust.

Engleski za decu skolskog i predskolskog uzrasta 16.09.